Hva gjør en Aksjemegler

Aksjemeglere handler aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.

Noen jobber konkret med kjøp og salg av aksjer, mens andre jobber med analyser av markedene, for å kartlegge hvor det lønner seg å investere. Det man analyserer er blant annet selskaper, bransjer og hele nasjoner.

Aksjemeglere gir så råd ut fra egne og andres analyser, eksempelvis finansanalytikere.

Som aksjemegler, vil du gjerne ha ansvar for en del firmaer og privatpersoner arbeidsgiveren din samarbeider med. Dette kalles ofte en portefølje, og mange aksjemeglere forvalter sin egen kundeportefølje.

Mange aksjemeglere spesialiserer seg innenfor én bransje.

Aksjemegleren kan også yte økonomisk rådgivning, for eksempel gjennom å anbefale kjøp eller salg av konkrete bedrifter i et spesielt marked. Denne typen aksjemeglere arbeider ofte i corporate-avdelingen i meglerhusene.

Børsens åpningstid er mellom 9-16.30, men arbeidstiden for aksjemeglere strekker seg ofte ut over dette. Før- og etter børsperioden innebærer ofte diverse møter, planlegging og kundeoppfølging. Som aksjemegler, må du derfor regne med lange arbeidsdager.

 

Personlige egenskaper - Aksjemegler

Som aksjemegler, bør man ha gode kommunikasjonsevner, kunne arbeide selvstendig, og ha en dyp interesse for aksjer og aksjemarkedet.

Yrket krever også at man jobber godt under stort tidspress.

Man må også ha en god økonomiforståelse, like å jobbe med tall og ha godt utviklede analytiske evner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Aksjemegler

Aksjemeglere har vanligvis en utdanning innen økonomi, makroøkonomi og/eller finans. De mest egnede studiene kan være siviløkonomstudiet eller finansstudiet. 

Meglerforetak legger ofte vekt på personlige egenskaper i ansettelsesprosessen, ser ofte etter entusiastiske og målrettede mennesker. 

Det er vanlig at de større meglerhusene ansetter økonomer og gir intern opplæring.

De fleste store meglerhus er også medlem av Verdipapirforetakenes Forbund, som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I denne ordningen får du opplæring i rettsreglene som gjelder for aksjemeglere. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Aksjemegler:

 

Jobbmuligheter Aksjemegler

Aksjemegleren arbeider i meglerhus og i banker.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Aksjemegler:

 

Lønnsnivå - Aksjemegler

Lønnsnivået vil kunne variere svært mye ut fra blant annet utdanning, erfaring, resultater, ansettelsesbetingelser osv.

Generelt sett har aksjemeglere god lønn. 

 

Mer informasjon / linker

  • Oslo Børs - Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner. I 2019, ble Oslo Børs en del av Euronext: www.live.euronext.com/nb/markets/oslo
  • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
  • Finansforbundet - den største fagforeningen innen finanssektoren: www.finansforbundet.no
  • Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) - en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak, som bidrar til å skape verdier for Norge og til utvikling av norsk næringsliv: www.vpff.no