Hva gjør en bibliotekar

En bibliotekar arbeider med flere ting enn bare å låne ut bøker. En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. 

Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i informasjonsflommen. Vedkommende bygger opp og organiserer samlinger av bøker og annet materiale, slik at det er mulig å finne igjen det brukerne spør etter. Det er behov for bibliotekarer som er nytenkende og utadvendte, som kan ta i bruk ny teknologi og tilpasse bibliotekvirksomheten til utviklingen. Bibliotekaren er også en formidler av informasjon, fra skjønnlitteratur til relevante nettsteder. 
 
Vedkommende må derfor ha god kunnskap om sine kilder, og kunne kommunisere disse til sine brukere.
 

Personlige egenskaper - Bibliotekar

En bibliotekar bør være utadvendt og serviceinnstilt som person. Arbeidet forutsetter at man har god orienteringsevne og anlegg for å arbeide systematisk og nøyaktig. Formidlingsarbeidet krever at man har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. 

Utdanning / kompetansekrav - Bibliotekar

Bibliotek- og informasjonsfaglige studier tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder, både på bachelor- og master-nivå. 

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Bibliotekar


Jobbmuligheter - Bibliotekar

Bibliotekarer kan arbeide i forskjellige typer bibliotek, både i offentlig og privat sektor. Utdanningen kvalifiserer også til jobber innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlagsbransje og innen bokhandel. Mange med bibliotekarutdanning arbeider også med informasjonsformidling og forskning.

 

KarriereStart.no - Temaside Bibliotekar

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bibliotekar

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bibliotekar

Lønnsnivå - Bibliotekar

Lønnsnivået kan variere ut fra flere faktorer. Bibliotekarer ved universiteter og høgskoler har en gjennomsnittlig årslønn på 358 800 kroner (Kilde: SSB 2009).


Bibliotekarer med spesialkompetanse og bibliotekarer med lederansvar vil ha høyere årslønn enn dette.

Takk til / Kilder

Bibliotekarforbundet: www.bibforb.no

Norsk bibliotekforening: www.norskbibliotekforening.no
 
Norsk Fagbibliotekforening: www.fagbibliotek.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner