Hva gjør en controller / økonomikonsulent

En controller, også kalt økonomikonsulent, er en økonom som har kontroll, samt oversikt over en bedrifts regnskapsmessige aktiviteter.

Controlleren driver aktiv lønnsomhetsovervåking, men deltar i tillegg i utvikling og verdiskapning i organisasjonen.

Som controller, er du ansvarlig for å sørge for at bokføringen av regnskapet er utført på en så tilfredsstillende måte at man kan være sikker på at bedriftens økonomiske situasjon presenteres korrrekt.

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra type bedrift og dens organisering.

Hovedoppgaven er å styre økonomien, men som controller har du også en rekke andre oppgaver. For eksempel økonomisk planlegging, utarbeidelse av regnskap, budsjettering, oppfølging av kundefordringer, intern kontroll, videreutvikling av økonomi og styringsstystemer og analyse av lønnsomhet.

Controlleren er dog ikke begrenset til disse oppgavene.

Analyser og økonomisk rådgivning til toppledelsen faller også ofte inn under en controllers arbeidsoppgaver, som oftest når bedriften er involvert i forretningstransaksjoner eller oppkjøp.

Controlleren skal i alle relevante prosesser jobbe som rådgiver, tilrettelegger og forenkler, samt pådriver.

 

Personlige egenskaper - Controller / Økonomikonsulent

En controller bør ha gode matematiske kunnskaper.

I tillegg, bør man ha gode datakunnskaper, fordi store deler av jobben skjer på dataen.

Man bør også ha evne til å analysere og være en problemløser, ha en logisk og metodisk tilnærming, god forståelse av forretninger og offentlig politikk, høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer.

Fordi du kommer til å bli satt i en posisjon hvor du regelmessig må si "nei" til folk, og deretter forklare hvorfor, bør du være tykkhudet og ha god tålmodighet.

Du må også tåle å bli utfordret konstant.

 

Utdanning / kompetansekrav - Controller / Økonomikonsulent

Controllers må ha omfattende kunnskap om regnskap og finans, samt kunnskap og erfaring i bransjen de betjener. Opplæring i regnskap og økonomi er avgjørende.

For å bli controller, kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi, og avhenger litt av hvilken bransje du vil jobbe som controller innenfor.

Utdanningen tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge.

Les mer om studiemuligheter for yrket Controller / Økonomikonsulent:

 

Jobbmuligheter controller - Controller / Økonomikonsulent

Du kan jobbe i enten offentlig eller privat sektor.

Controlleren tilbringer mesteparten av tiden på kontor, og jobber vanligvis i store bedrifter i egen økonomiavdeling.

Som controller, er du allerede på toppen av feltet ditt, så videre jobbmuligheter vil innebære bytte av organisasjon til fordel for høyere lønn eller mer prestisje. Det er også muligheter for å bli plukket til å bli økonomisjef eller konsernsjef.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Controller / Økonomikonsulent:

 

Lønnsnivå

Lønn er avhengig av ansiennitet samt utdanning. I tillegg, er det forskjeller på offentlig- og privatsektor.

 

Mer informasjon / linker

  • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
  • Finansforbundet - den største fagforeningen innen finanssektoren: www.finansforbundet.no
  • Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) - en paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger, eid av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening, som autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen: www.finaut.no
  • Forening for finansfag Norge (FFN) - en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet, og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen: www.finansfag.no
  • Econa - interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag, og medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne: www.nye.econa.no
  • Ung Økonomi - drevet av Finansdepartementet, utviklet i dialog med elever og lærere, for å få mer og gjerne forenklet informasjon om statsbudsjettet og norsk økonomi: www.ungokonomi.no
  • Markedsforbundet - en frittstående, ideell organisasjon som arbeider for å øke bruken av og forståelsen for profesjonell markedsføring i Norge: www.markedsforbundet.no
  • Handel og Kontor Norge (HK Norge) - LOs tredje største forbund og det naturlige valget for deg som jobber i det private: www.hk.no