Hva gjør en filmfotograf

Filmfotografens viktigste oppgave er filmens visuelle fremstilling fra manus til bilde.

Den ferdigutdannede fotografen skal inneha et bredt kulturelt perspektiv med vekt på visuell kultur, samt ha god kunnskap om filmspråket. I tillegg er en allsidig praktisk-/teknisk kunnskap med innsikt i filmens økonomiske problematikk med på å gi fotografen den autoritet som trengs for å lede det tekniske teamet på innspillingsplassen.

Disse kunnskapene og den skapende kraft gjør fotografen til den visuelle eksperten i teamet og regissørens fremste samarbeidspartner i gestaltningsarbeidet. Den stadige utvikling innenfor de nye digitale mediene gir fotografen en ny stilling innenfor multimedia, der han/hun på en mer selvstendig måte kan nytte sin kompetanse innenfor den visuelle kulturtradisjon og utnytte sine skapende evner for å fornye tradisjonen.

Utdanning / kompetansekrav - Filmfotograf

Studievalg.no - Relaterte studier til Filmfotograf

Jobbmuligheter - Filmfotograf

KarriereStart.no - Temaside Filmfotograf

KarriereStart.no - Stillingsannonser Filmfotograf

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Filmfotograf

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner