Hva gjør en innkjøper / innkjøpsmedarbeider

Som innkjøper, har man ansvaret for å bestille de produktene som bedriften trenger å kjøpe inn.

Man må da følge markedsutviklingen for å innhente opplysninger om nye varer, innhente tilbud fra leverandører, samt foreta forhandlinger om innkjøpspriser. 

Innkjøperen er også ansvarlig kontroll av leveransen, om den kommer til avtalt tid, at varen har riktig kvalitet, riktig antall og riktig pris i henhold til avtalen.

I noen bedrifter, har innkjøperen også ansvaret for lagerbeholdningen.

Hvilke varer og tjenester man har ansvaret for å bestille vil variere ut ifra hvor en jobber.

 

Personlige egenskaper - Innkjøper / innkjøpsmedarbeider

Som innkjøper, bør man like å arbeide systematisk med tall og kalkyler.

Man bør også være god på kommunikasjon, både internt i bedriften og utad mot leverandører og selgere.

Siden mye av handel kan foregå på kryss av landegrenser, kan det være svært lønnsomt å beherske ett eller flere fremmedspråk. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

Innkjøpernes utdanningsbakgrunn kan variere etter hvilken type bedrift eller hvilken næring de arbeider i.

Det finnes ingen spesifikke krav til utdanning for innkjøpere. Generelt vil det kreves inngående kunnskap om bransjen man skal jobbe i, og det er vanlig med en utdannelse innen økonomi eller tekniske studier. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Innkjøper / innkjøpsmedarbeider: 


 

Jobbmuligheter - Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider

Innkjøpere arbeider i både privat og offentlig sektor.

Større bedrifter, med behov for store kvanta av for eksempel produksjonsråvarer, har ofte en egen innkjøpsavdeling med flere ansatte. Da er det vanlig å ha en innkjøpssjef som har det overordnede ansvaret for avdelingen og de ansatte i avdelingen.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Innkjøper / innkjøpsmedarbeider: 

 

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra blant annet arbeidsgiver, utdanning, ansvarsområde og ansiennitet.

 

Mer informasjon / linker

  • Handel og Kontor Norge (HK Norge) - LOs tredje største forbund og det naturlige valget for deg som jobber i det private: www.hk.no
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - består av 11 forskjellige forbund, som arbeider for å ivareta arbeidstakere og å utvikle arbeidslivet: www.ys.no
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO) - arbeider for å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv, og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester: www.lo.no