Hva gjør en karriereveileder

Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere blir mer bevisst på hva de ønsker og velger.

En karriereveileder gir informasjon om utdannings- og yrkesveier til voksne og ungdom. I tillegg til veiledning og informasjon tilbyr noen karriereveiledere også kompetansekartlegging og hjelp til å få realkompetansedokumentasjon. Gjennom ulike virkemidler, skal du kunne hjelpe ulike mennesker til å velge utdanning og yrke basert på deres interesser og selvinnsikt.

Utdanning / kompetansekrav - Karriereveileder

Studier i karriereveiledning kan du blant annet ta ved Høgskolen i Akershus.

Studievalg.no - Relaterte studier til Karriereveileder


Jobbmuligheter - Karriereveileder

 

KarriereStart.no - Temaside Karriereveileder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Karriereveileder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Karriereveileder

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner