Hva gjør en kateket

Kateketer har ansvaret for undervisningsarbeid i menighet. Man jobber også med holdningsskapende arbeid for å formidle kristen tro. Det er også vanlig at kateketen driver ledertrening og rekruttering av frivillige til arbeid i kirka.
 
Kateketen jobber i tett samarbeid med menighetsrådet for å bygge opp menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne.
 
Andre vanlige arbeidsoppgaver er å ha dåps- og konfirmasjonsundervisning, arbeide med barn og unge i menigheten, delta aktivt i gudstjenester og gjøre diverse annet sosialt arbeid i menigheten.

Personlige egenskaper - Kateket

Kateketer må være registrerte medlemmer av Den Norske Kirke. Det er naturlig at man må ha en sterk kristen tro, samt ha medmenneskelige og empatiske egenskaper. Av yrkeskompetanse må man også ha organisatoriske og pedagogiske evner. 

Utdanning / kompetansekrav - Kateket

For å kunne bli kateket i Den norske kirke må man oppfylle minst ett av tre krav. Man kan ha en Mastergrad i kristendomskunnskap, pedagogikk eller kateketikk, man kan ha teologisk embetseksamen med formidlingsfag, eller man kan få godkjenning av kirkerådet etter alternativ ordning ved søknad.

Man kan studere kristendomskunnskap kan tas ved flere av universitetene og høgskolene i Norge.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kateket


Jobbmuligheter - Kateket

Kateketene jobber hovedsakelig innen Den norske kirke, men noen jobber også innen skoleverket, eller med med organisasjons- eller misjonsarbeid. 

KarriereStart.no - Temaside Kateket

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kateket

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kateket

Lønnsnivå - Kateket

Kateketer har en årslønn på mellom 340 400 og 400 500 kroner i året avhengig av ansiennitet. 

 

Takk til / Kilder

 

Den norske kirke: www.kirken.no
 
Kateketforeningen: www.kateket.no
 
Det teologiske menighetsfakultet: www.mf.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner