Hva gjør en kjemiker

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemikere jobber med å lage nye stoffer og materialer til bruk i utvikling av for eksempel legemidler eller andre kjemiske materialer. 
 
Man jobber også med gjennomføring av prøver, undersøkelser og analyser. Datateknologi blir også en stadig større del av en kjemikers arbeidsområder. 
 
Det er vanlig å jobbe i større team sammen med andre kjemikere. Dette kan også være kjemikere med andre spesialiseringer som biologer, geologer, fysikere, bioteknologer og andre naturvitenskaplige fagpersoner.

Personlige egenskaper - Kjemiker

For å bli kjemiker bør man i utgangspunktet like teoretisk arbeid, matematikk, fysikk og realfag generelt. Man bør også like laboratoriearbeid, siden dette utgjør en stor del av arbeidsdagen. Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig er også viktig. 

Utdanning / kompetansekrav - Kjemiker

Det finnes mange utdanningsmuligheter ved norske høyskoler og universiteter, både på bachelor- og mastergradsnivå.

Etter fullført mastergrad kan man også ta en doktorgrad i kjemi. Dersom man ønsker kompetanse til å undervise i kjemi kan man også ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Dette gir henholdsvis titlene adjunkt og lektor.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kjemiker


Jobbmuligheter - Kjemiker

Kjemikere jobber både i offentlig og privat sektor. Kjemi er knyttet til mange bransjer, slik som oljeindustri, produksjon og medisin. Derfor er det mange forskjellige muligheter for spesialisering og fordypning.

De vanligste områdene er analytisk kjemi, fysikalsk kjemi, uorganisk kjemi, biokjemi, organisk kjemi, naturmiljøkjemi og kjemi fagdidaktikk. Det finnes også tverrfaglige retninger som bioteknologi, forurensningsfag, materialteknologi og prosessteknologi.

 

KarriereStart.no - Temaside Kjemiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kjemiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kjemiker

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået vil variere på bakgrunn av ansiennitet, kompetanse, utdanning, ansettelsesforhold, sektor og arbeidsplass.

 

Takk til / Kilder

 

Norsk kjemisk Selskap (NKS): www.kjemi.no
 
Norsk Biokjemisk Selskap: www.biokjemisk.com
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: