Hva gjør en kjemilaborant

Kjemilaboranter arbeider innen forskning, analyse og produksjon ved ulike utviklings- forsknings- og helseinstitusjoner. Arbeidsstedet kan være ved sykehus, universitet, næringsmiddelkontrollen, farmasøytisk laboratorium m.m. Arbeidet stiller store krav til nøyaktighet ved behandling av data.


Arbeidsoppgavene kan bestå i å:

• Bistå/assistere ved eksperimenter.
• Gjøre analyser og utredninger.
• Forfatte rapporter og føre journaler.

Laboratoriearbeid stiller store krav til nøyaktighet og samarbeidsevne. Du må også kunne vurdere talldata.

Utdanning / kompetansekrav - Kjemilaborant

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kjemilaborant

Jobbmuligheter - Kjemilaborant

 

KarriereStart.no - Temaside Kjemilaborant

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kjemilaborant

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kjemilaborant

Lønnsnivå - Kjemilaborant

Begynnerlønnen er avhengig av utdanning og hvor lenge du har jobbet.

Gjennomsnittslønn i industrien er om lag 325.000.- kroner året. Med bachelorgrad mellom 380-440.000.-.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner