Hva gjør en kunsthistoriker

 
En kunsthistoriker har tatt en mastergrad eller hovedfag i kunsthistorie, og har gjerne i tillegg studert andre beslektede fag ved et universitet eller høgskole, som for eksempel arkitektur og religionshistorie.
 
Kunsthistorikere har kunnskap om ulike former for kunst fra oldtiden og frem til i dag. Kunsthistorie innebærer alle de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur. I tillegg har man kunnskap om nyere kunstfelt som video, foto, tekstil og design. Kulturminnevern og byplanlegging inngår også som kunnskapsfelt for en kunsthistoriker.
 
En kunsthistoriker kan arbeide med å tolke og analysere kunstverk og sette kunstverket inn i en historisk kontekst. Kunsthistorikeren må derfor også ha gode generelle historiekunnskaper. Under dette går også for eksempel bibelhistorie, mytologi og andre religioner. I tillegg må kunsthistorikere vite mye om både sosiale, politiske og kulturelle sider av tiden kunstverket er laget i.
 
Vanlige arbeidsoppgaver for kunsthistorikere kan være innen forskning, undervisning og kunstformidling. 
 

Personlige egenskaper - Kunsthistoriker

Kunsthistorikere bør være glad i å tilegne seg teoretisk kunnskap, og være interessert i kunst, historie og arkitektur.

Hvis man skal drive med forskningsarbeid må man også ha evne til å arbeide systematisk. Det kreves også god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evner til å kommunisere og samarbeide.
 
Hvis man skal jobbe innen undervisning bør man ha pedagogiske egenskaper med anlegg og interesse for formidling av kunnskap.

Utdanning / kompetansekrav - Kunsthistoriker

Flere norske universiteter og høgskoler tilbyr studier innen kunsthistorie. Man kan studere kunsthistorie både som årsstudium, og på bachelor- og mastergradsnivå.

Det er også vanlig å kombinere kunsthistorieutdanningen med andre fagområder, som konservatoryrket, administrasjon og økonomi, litteratur og undervisning.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kunsthistoriker


Jobbmuligheter - Kunsthistoriker

De fleste kunsthistorikere arbeider for utdanningsinstitusjoner eller museums- og gallerivirksomheter.

Man kan også arbeide som saksbehandler i offentlig forvaltning, som for eksempel hos antikvariske myndigheter. Både kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og andre statlige organer har kunsthistorikere ansatt. I privat sektor jobber mange i næringslivet og i interesseorganisasjoner.

KarriereStart.no - Temaside Kunsthistoriker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kunsthistoriker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kunsthistoriker

Lønnsnivå - Kunsthistoriker

Lønnsnivået er avhengig av hvor man er ansatt og hva man arbeider med.

Med en bachelorgrad og ansettelse i det offentlige kan en forvente en startlønn på omlag 280.000 kroner. Med mastergrad anslagsvis fra 380-430.000 kroner.

 

Takk til / Kilder

Kunsthistorisk Forening: www.kunsthistoriskforening.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner