Hva gjør en regissør

En filmregissør sin oppgave er å fortelle en historie ved hjelp av film. Man skal forberede og styre en filminnspilling, og har også ansvaret for å lede etterarbeidet av det som er filmet. 

Som regissør, må man kunne samkjøre og lede alle involverte i en filmstab, samt ha oversikt over finansielle og praktiske sider av produksjonen.

Man må også gi instrukser til skuespillere og andre som er direkte involvert i selve innspillingen av scenene.

Dette gjøres også i samarbeid med et produksjonsselskap og/eller en produsent.

Andre arbeidsoppgaver innebærer blant annet tolkning av hvordan historien skal fortelles, koordinering av spesialeffekter, valg av filmmusikk, samt klipping og etterproduksjon av filmen.

 

Personlige egenskaper - Regissør

For å jobbe som regissør, må man være kreativt anlagt og ha en stor interesse for film.

Man må ha evnen til å tolke en tekst for å videreformidle visjonene til film.

Regissører har ofte ikke ordinære arbeidstider, og man må være forberedt på også å måtte jobbe flere steder.

Man må også ha evnen til å planlegge prosjekter og delegere oppgaver til andre medarbeidere. 


 

Utdanning / kompetansekrav - Regissør

Det finnes ingen formelle krav til utdanning for regissører. Noen har lang utdanning innen film, regi og/eller drama, og andre er selvlærte uten noen formell utdanning  innen film.

Det finnes flere muligheter for å utdanne seg innen filmregi, flerkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og liknende i Norge.

Det finnes også mange utdanningsmuligheter i utlandet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Regissør: 

 

Jobbmuligheter - Regissør

De fleste filmregissører i Norge er frilansere, og er avhengig av å skaffe seg prosjekter gjennom kontakter med produsenter og produsentselskaper.

Det er vanlig å starte med mindre produksjoner, slik som reklamefilmer og tv-produksjoner, før man begynner å regissere filmer.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Regissør:

 

Lønnsnivå - Regissør

Siden man som regel jobber frilans, som selvstendig næringsdrivende, vil lønnen variere mye ut fra blant annet mengde oppdrag man får, og i hvilket omfang produksjonene har. 

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk Filmregissører - arbeider for norske regissørers kunstneriske og økonomiske interesser: www.norskefilmregissorer.no
  • Regiforbundet - en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser, kunstnerisk og økonomisk: www.nscf.no
  • Norsk Filmforbund - en kunstnerorganisasjon, rettighetsforvalter og fagforening for medlemmer av TV- og filmbransjen: www.filmforbundet.no
  • Norsk filminstitutt (NFI) - fremmer audiovisuelle historier og opplevelser: www.nfi.no