Hva gjør en regnskapsmedarbeider / økonomiassistent / revisjonsassistent

Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante betalinger.

Arbeidsoppgaver kan være å

- Føre inn opplysninger i regnskaps og bokføringsregistre.

- Gjøre nødvendige beregninger i forbindelse med regnskap og bokføring.

- Utføre andre begrensede arbeidsoppgaver i forbindelse med regnskap og bokføring,

- Beregne produksjonskostnad pr enhet ut fra eksisterende opplysninger,

- Beregne lønn ut fra opplysninger om arbeidet (tid eller individuelt utført arbeid)

- Ha ansvar for kontantkasser og registrere kontante transaksjoner som hører til virksomheten, eventuelt klargjøre lønningsposer og utbetale lønn.

Utdanning / kompetansekrav - Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent


Jobbmuligheter - Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent

 

KarriereStart.no - Temaside Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Regnskapsmedarbeider /Økonomiassistent / Revisjonsassistent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner