Hva gjør en Salgssjef / Salgsleder

Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet. Salgsledelse og personlig salg er derfor nøkkelen til enhver bedrifts suksess.

Salg står sentralt i enhver bedrifts strategier og handlingsplaner, og salgssjefen er derfor en viktig nøkkelperson.

Salgssjefen styrer og har ansvaret for bedriftens selgere og selgerteam. Dette innebærer mye coaching og veiledning overfor sine tilsatte.

De utarbeider også målsettinger, utvikler salgsfunksjonen i en bedrift, utvikler salgspresentasjoner, analyserer data, og utvikler utdanning- og opplæringsplaner for bedriftens selgere. Mange salgssjefer er også involvert i markedsføring av butikken. 

Som salgssjef, har man også ansvar for bedriftens salgsteam. Salgsteamet består av salgsmedarbeidere og kundeansvarlige.

I tillegg, er det ikke uvanlig med en del reising i jobben som salgssjef. Dette avhenger av hvor stort distrikt man har i kundegruppen, og lokaliseringen til diverse leverandører og samarbeidspartnere.

 

Personlige egenskaper - Salgssjef / Salgsleder

I rollen som salgssjef, bør man selv være en dyktig selger. Under dette inngår å være glad i kontakt med mennesker, og være en sosial og relasjonsbyggende person.

Man bør også ha en interesse for- og bred kunnskap om feltet man jobber innenfor, og man bør like å formidle informasjon og veiledning til kunden.

I tillegg til dette, bør man som salgssjef ha gode lederegenskaper og ha evnen til å motivere og veilede sine tilsatte.

Det kreves en analytisk og resultatorientert arbeidsmetode, hvor man stadig bør se etter muligheter for å utvikle salgsfunksjonen i bedriften og nå nye målsettinger.


 

Utdanning / kompetansekrav - Salgssjef / Salgsleder

Det er ingen bestemt utdanning for å bli salgssjef, men de fleste salgssjefer har selv en bakgrunn som selger.

Noen har startet som selgere uten annen kompetanse enn kunnskap innen bransjen man jobber mot, i tillegg til de rette personlige egenskapene. Andre har jobbet som selger, etter først å ha tatt fagbrev innen salgsfaget eller ha studert innen salg og service ved høyskoler.

Med en god utdanning som grunnlag, er veien kortere fra å jobbe som selger til å avansere til salgssjef.

Les mer om studiemuligheter for yrket Salgssjef / Salgsleder: 

 

Jobbmuligheter - Salgssjef / Salgsleder

Salgssjefer kan jobbe i private bedrifter, organisasjoner og foreninger. Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet, og salg er et av de yrkene som sysselsetter flest personer i Norge.

Alle salgsavdelinger har en salgssjef, og jobbmarkedet byr på en rekke valgmuligheter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Salgssjef / Salgsleder:

 

Lønnsnivå - Salgssjef / Salgsleder

Lønnsnivået kan variere stort ut fra hvor man jobber, innen hvilken sektor, utdanningsnivå og bransje.

Generelt sett, kan man si at lønnsnivået er godt, og mange bedrifter opererer med bonusordninger, i tillegg til fast lønn. Med denne lønnsordningen har man muligheter for å tjene svært godt, avhengig av konkrete resultater fra salgsteam og egne prestasjoner.

 

Mer informasjon / linker

  • Forening for finansfag Norge (FFN) - en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet, og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen: www.finansfag.no
  • Markedsforbundet - en frittstående, ideell organisasjon som arbeider for å øke bruken av og forståelsen for profesjonell markedsføring i Norge: www.markedsforbundet.no
  • Agenturer.no - Norges ledende portal for selvstendige salgsagenter, toppselgere, forhandlere, franchisetakere, og andre distributører: www.agenturer.no
  • Negotia - en arbeidstakerorganisasjon, som består av ca. 21 500 medlemmer fra privat sektor, representert ved flere enn 1.600 arbeidsplasser, fordelt på 855 bedriftsklubber, 36 avdelinger og 7 regioner: www.negotia.no
  • Handel og Kontor Norge (HK Norge) - LOs tredje største forbund og det naturlige valget for deg som jobber i det private: www.hk.no