Hva gjør en tingrettsdommer

Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.

Utdanning / kompetansekrav - Tingrettsdommer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Tingrettsdommer


Jobbmuligheter - Tingrettsdommer

 

KarriereStart.no - Temaside Tingrettsdommer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tingrettsdommer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tingrettsdommer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner