Hva gjør en barne- og ungdomsmedarbeider

Barne- og ungdomsmedarbeider er en meningsfylt jobb der du treffer mennesker i alle aldre. Du må ha et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Som barne- og ungdomsarbeider har du mange og varierte jobbmuligheter.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger skole og fritid for barn og unge i alderen 0 – 18 år. I tillegg er du med på å planlegge hvordan jobben skal utføres rent pedagogisk.

Mye av arbeidet består i å ha kontakt med mennesker. I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte. Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i barnehage, i barnepark, i skolen og i skolefritidsordning (SFO). I tillegg kan du ta jobber i fritidsklubber for barn og ungdom, og i andre stillinger som har med barn- og ungdomsarbeid å gjøre.

Studiekompetanse:

Når du er ferdig med utdannelsen din, og har fått fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, kan du gå rett ut i arbeidslivet. Hvis du savner skolebenken etter to år med læretid i praksis, får du generell studiekompetanse ved å ta ett år allmennfaglig påbygging. Etter Vg1 og Vg2 kan du også velge allmenne fag på Vg3, og få studiekompetanse.
 
Sentrale arbeids- og ansvarsområder:

• Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
• Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet.
• Anvende forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
• Kommunikasjon med mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.
• Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
• Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell.

Utdanning / kompetansekrav - Barne- og ungdomsmedarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Barne- og ungdomsmedarbeider


Jobbmuligheter - Barne- og ungdomsmedarbeider

 

KarriereStart.no - Temaside Barne- og ungdomsbedarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Barne- og ungdomsmedarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Barne- og ungdomsmedarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner