Hva gjør en barne- og ungdomsmedarbeider

Barne- og ungdomsmedarbeider er en meningsfylt jobb, der du treffer mennesker i alle aldre.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger skole og fritid for barn og unge i alderen 0 – 18 år.

I tillegg, er du med på å planlegge hvordan jobben skal utføres rent pedagogisk.

Mye av arbeidet består i å ha kontakt med mennesker.

I jobben, kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte. 

Typiske arbeids- og ansvarsområder er:

  • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge.
  • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet.
  • Anvende forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • Kommunikasjon med mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.
  • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
  • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell.

 

Utdanning / kompetansekrav - Barne- og ungdomsmedarbeider

Du må ha et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Når du er ferdig med utdannelsen din, og har fått fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, kan du gå rett ut i arbeidslivet.

Hvis du savner skolebenken etter to år med læretid i praksis, får du generell studiekompetanse ved å ta ett år allmennfaglig påbygging.

Etter Vg1 og Vg2 kan du også velge allmenne fag på Vg3, og få studiekompetanse.

Les mer om utdanninger for yrket Barne- og ungdomsmedarbeider:

 

Jobbmuligheter - Barne- og ungdomsmedarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider, har du mange og varierte jobbmuligheter.

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide i barnehage, i barnepark, i skolen og i skolefritidsordning (SFO).

I tillegg, kan du ta jobber i fritidsklubber for barn og ungdom, og i andre stillinger som har med barn- og ungdomsarbeid å gjøre.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Barne- og ungdomsmedarbeider:


 

Lønn

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.