Hva gjør en Dispasjør / Skadebehandler

Dispasjør er en beskjeftigelse hvor man arbeider med oppgjør ved havari i situasjoner hvor det er tap av både skip og last. Å beregne disse tap og fordele dem på interessepartene er ofte komplisert og krever betydelig kjennskap til erstatningsrett og andre juridiske temaer både i norsk rett og engelsk rett.

Man må også kunne engelsk, fordi det meste av arbeidet er internasjonalt. En dispasjør må avlegge dispasjøreksamen, den holdes bare om det er oppmeldt nok kandidater, og en kandidat må ha minimum juridisk embetseksamen og siden ha tilegnet seg kunnskaper i faget ved selvstudium og eventuelt ved å arbeide hos en dispasjør.

I Norge har det de siste 25 årene bare vært to dispasjører. Mange forsikringsselskaper ordner havarisaker gjennom egne havarikonsulenter.

Utdanning / kompetansekrav - Dispasjør / Skadebehandler

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Dispasjør / Skadebehandler


Jobbmuligheter Dispasjør / Skadebehandler

 

KarriereStart.no - Temaside Dispasjør / Skadebehandler

KarriereStart.no - Stillingsannonser Dispasjør / Skadebehandler

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Dispasjør / Skadebehandler

Takk til / Kilder

 


Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner