Hva gjør en domstoljurist

Domstolsjurister dømmer i tvister mellom enkeltpersoner, juridiske personer mv. samt i straffesaker og avgjør straffeutmåling.

Arbeidsoppgaver kan være å:

  •  Lede saksforberedelser og hovedforhandlinger i retten.
  •  Dømme i tvister, avsi kennesler og foreta straffeutmåling i straffesaker.
  •  Foreslå tinglysing og borgerlige vielser

 

Utdanning / kompetansekrav - Domstoljurist

Les mer om studiemuligheter for yrket Domstoljurist:

 

Jobbmuligheter - Domstoljurist

Les mer om jobbmuligheter for yrket Domstoljurist:

 

Mer informasjon / linker