Hva gjør en etnolog / kulturhistoriker

Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid.

Etnologen er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Tradisjon, endring, innovasjon og spredning er kulturelle og historiske prosesser som studeres i faget. Sentrale begrepspar er folk og elite, kunnskap og praksis, muntlighet og skriftlighet, natur og kultur. Kulturhistorien er pluralistisk når det gjelder kildetyper som kan belyse menneskers holdninger og handlinger.

Både feltarbeid og arkivstudier står sentralt. Feltarbeidet består av intervjuer, spørrelister og av og til deltakende observasjon. Arkivkildene finnes f.eks. i de historiske arkivene (riks- og statsarkiv) og i kulturhistoriske arkiver ved museer og samlinger og kan bestå av lovtekster, rettsprotokoller, tradisjonsopptegenelser, gjenstander og bilder. Ofte vil flere ulike kildetyper supplere hverandre i en kulturhistorisk undersøkelse.

Utdanning / kompetansekrav - Etnolog / Kulturhistoriker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Etnolog / Kulturhistoriker


Jobbmuligheter - Etnolog / Kulturhistoriker

 

KarriereStart.no - Temaside Etnolog / Kulturhistoriker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Etnolog / Kulturhistoriker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Etnolog / Kulturhistoriker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: