Hva gjør en faglærer i formgiving, kunst og håndverk

Faglærere i formgiving, kunst og håndverk bruker form og farge i undervisningen for å gi barn og unge en mulighet til å utvikle skaperevner og estetisk sans. Faglæreren har også en viktig oppgave gjennom å formidle kunstopplevelser og arkitektur og håndverk fra forskjellige tidsepoker og samfunnsforhold.

Som faglærer kan du jobbe med forskjellige aldersgrupper, og må tilpasse undervisningen til de ulike alderstrinnene. Du må kunne mestre forskjellige teknikker og arbeidsmåter ettersom elevene skal lære å arbeide med ulike materialer, redskaper og teknikker. I tillegg er det viktig at du kan gi elevene tillit til egne evner og muligheter. Hver enkelt elev skal oppmuntres og vurderes ut fra sine individuelle evner og forutsetninger.

Utdanning / kompetansekrav - Faglærer i formgiving, kunst og håndverk

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Faglærer i formgiving, kunst og håndverk


Jobbmuligheter - Faglærer i formgiving, kunst og håndverk

 

KarriereStart.no - Temaside Faglærer i formgiving, kunst og håndverk

KarriereStart.no - Stillingsannonser Faglærer i formgiving, kunst og håndverk

KarriereStart.no - Adrbeidsgivere Faglærer i formgiving, kunst og håndverk

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner