Hva gjør en forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

En forsikringsrådgiver informerer også kunder om forsikringenes egenskaper, dekningsgrad og lignende.

Mye av jobben går ut på kundekontakt, hvor man bistår med å gi informere og råd til nye og eksisterende forsikringskunder. 

Bedrifter og privatpersoner trenger forsikringer for å sikre seg mot økonomisk tap, i tilfelle uønskede hendelser oppstår.

Noen forsikringer er lovpålagt å ha, som for eksempel forsikring av kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forsikringsrådgiver:

  • besvare henvendelser fra kunder som ønsker forsikring
  • avdekke kundens behov og tilby forsikringer tilpasset dette
  • kontakte kunder for å tilby forsikringsløsninger
  • ha kontakt med kunder eller potensielle kunder på telefon, digitalt eller i møter

 

Kundene kan være privatpersoner, bedrifter, foreninger eller institusjoner.

En forsikringsrådgiver kan også jobbe utenfor normal arbeidstid og store deler av den kunderettede aktiviteten foregår digitalt.

For å bruke tittelen forsikringsrådgiver, og jobbe med forsikringsrådgivning, skal du ha autorisasjon for forsikringsrådgivere. Autorisasjonen gjennomføres i finansbedriften, via FinAut.

Autorisasjonsordningen sikrer lovverkets krav til kompetanse og til årlige definerte krav til oppdatering og videreutdanning. Ordningen skal sikre nødvendig kunnskap, ferdigheter og oppfylle bransjenormen om god skikk.

Videre, må forsikringsrådgivere ikke forveksles med forsikringsmeglere. I motsetning til forsikringsrådgivere, jobber ikke meglerne for et forsikringsselskap. De jobber for å hjelpe sin arbeidsgiver med å få best mulig forsikring ut ifra deres forsikringsbehov.


 

Personlige egenskaper - Revisor

Forsikringsrådgivere bør man ha interesser for tall og økonomiske utregninger.

Man må også like å jobbe med mennesker, og kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig. 

Man bør ha evne til å forstå kunders behov, samt fremstå på en tillitvekkende måte.

Som forsikringsrådgiver, må man være flink til å uttrykke seg presist både skriftlig og muntlig, og det er viktig å være flink til å samarbeide med kolleger, andre yrkesgrupper og kundene.

 

Utdanning / kompetansekrav - Forsikringsrådgiver

For å få en jobb i en finansbedrift, må man vanligvis ha minimum videregående skole pluss tre års høyere utdanning, gjerne innen forsikring, økonomi, salg eller handel. Disse studiene finnes ved flere av utdanningsinstitusjonene i Norge, samt i utlandet.

I forsikringsnæringen, er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomføres for å bli autorisert forsikringsrådgiver. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis.

Les mer om studiemuligheter for yrket Forsikringsrådgiver:

 

Jobbmuligheter Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere arbeider i forsikringsselskaper, banker eller hos uavhengige forsikringsmeglere.

Man kan også være ansatt i statlige og kommunale pensjonskasser. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Forsikringsrådgiver:


 

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået vil kunne variere stort ut fra blant annet arbeidssted, arbeidsgiver, utdannelsesnivå, ansiennitet og størrelse på kundekrets.

Mange jobber også under provisjons-ordninger, som vil si at lønnen er avhengig av hvor mange forsikringer man selger.

 

Mer informasjon / linker

  • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
  • Finansforbundet - den største fagforeningen innen finanssektoren: www.finansforbundet.no
  • Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) - en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak, som bidrar til å skape verdier for Norge og til utvikling av norsk næringsliv: www.vpff.no
  • Verdipapirfondenes forening (VFF) - en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller aktiv (individuell) forvaltning: www.vff.no
  • Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) - en paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger, eid av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening, som autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen: www.finaut.no
  • Forening for finansfag Norge (FFN) - en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet, og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen: www.finansfag.no