Hva gjør en konservator og arkivar

Konservatorer og arkivarer kartlegger, samler inn og bedømmer kulturgjenstander og innholdet i arkiver av historisk, kulturell og kunstnerlig interesse.

Dessuten har de ansvaret for sikkerhet og oppbevaring av slike gjenstander/arkiver.

Videre arrangerer de spesialutstillinger og forelesninger i kunstgallerier.

 

Utdanning / kompetansekrav - Konservator og arkivar

Les mer om studiemuligheter for yrket Konservator og arkivar:

 

Jobbmuligheter - Konservator og arkivar

Les mer om jobbmuligheter for yrket Konservator og arkivar: