Hva gjør en konsulent innen strategi og ledelse

En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg.

Konsulentene benytter analytiske verktøy i prosessene.

Blant selskapene som opererer innen management consulting er det ulik grad av involvering i gjennomføringen av strategiene.

Enkelte bedrifter jobber kun på informasjonsinnsamling, analyse og anbefalingssnivå, mens andre involveres også i arbeidet med å implementere strategiene. Dette vil også variere fra prosjekt til prosjekt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Konsulent: Strategi og ledelse

Les mer om studiemuligheter for yrket Konsulent: Strategi og ledelse:

 

Jobbmuligheter - Konsulent: Strategi og ledelse

Les mer om jobbmuligheter for yrket Konsulent: Strategi og ledelse:

 

Lønnsnivå

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.