Til høsten, skal Marianne Måseide bli nettstudent ved Høyskolen Kristiania, rundt samme tid fyller hun også 50 år.

Det har skjedd mye innenfor teknologien og skolene siden jeg selv var ung. Jeg må bruke litt tid på å sette meg inn i dette. Jeg håper at selvdisiplinen min er bedre nå enn da jeg var 20, forteller Marianne.

I dagens arbeidsmarked, settes det stort fokus på master- og bachelorgrader, og på dette området føler Marianne at hun mangler noe. I løpet av mange år, har hun opparbeidet seg kunnskap og erfaringer hun ikke har «dokumentasjon» på, så nå har hun valgt å bli student.

Jeg føler jeg stiller langt bak i køen, når jeg kun har arbeidserfaringen. For tre år siden, tok jeg finansregnskap hos NKI, og CVen så straks mye bedre ut, sier Marianne.

 

Eksamen i desember

Marianne skal studere strategisk HR, og håpet er å få skrevet fullført bachelor på CVen.

Jeg planlegger å ta eksamen allerede i desember, og det skal kombineres med jobb og familieliv, forteller Marianne.

At studiet er nettbasert, ser Marianne på som en fordel, ettersom dagene blir mer fleksible, med mulighet til å stille opp på fastsatte forelesninger.

Men for å fullføre eksamen til jul, vil det kreve tid.

Datteren min er 16 år og må belage seg på å klare seg mye på egenhånd fremover. Dette gjelder nok også for både kjæresten og vennene mine frem til jul, fortsetter hun.

I tillegg til familie, jobber Marianne i en 80 prosent stilling som administrasjonskoordinator. Jobb, skole og familie skal kombineres, og Marianne har lagt en plan.

Det blir tre til fire timers studie på kveldstid, også satser jeg på å hente inn mye tid i helgene. Hvis jeg klarer dette, har jeg troen på å nå målet om eksamen i desember, forteller Marianne.

 

 

En teknologisk verden

Marianne har 30 års erfaring innen faget, men ønsker også å henge med på den teknologiske utviklingen i verden. Hun ser flere fordeler ved å ta studiet.

Jeg har tidligere hatt personalansvar, og ser verdien av å både ha rett ansatt til rett jobb, og å kunne bygge opp miljøet rundt de ansatte, for at bedriften skal kunne nå sine mål, forteller Marianne.

Jeg håper å kunne tette noen hull der jeg mangler kunnskap, og at jeg kan bli en god rådgiver for min arbeidsgiver innenfor temaet, fortsetter hun.

Marianne forteller at det har skjedd mye innenfor teknologien og skolene siden hun selv var i 20-årene, og føler det er mye hun må sette seg inn i.

Jeg håper at selvdisiplinen min er bedre nå enn da jeg var 20, ler Marianne.

Ellers tror jeg at fordelene er mange. Jeg tror arbeidserfaringene mine vil hjelpe meg langt på vei, man har en annen forståelse av mennesker og hva som driver oss enn når man er 18 eller 20. Nå snakker jeg nok spesifikt om HR faget; i andre fag, er det ikke sikkert dette er like viktig, sier hun.

Marianne tror utfordringen vil bli å få en godt innarbeidet studieteknikk, ettersom det er noen år siden hun satt på skolebenken.

På få tiår, har det digitale blitt en del av skolehverdagen til mange, og det er ikke alltid like lett å sette seg inn i den moderne hverdagen.

Jeg er vant til bøker, penn og papir, så at store deler av pensum ligger på nett blir uvant, men jeg tar utfordringen på strak hånd, forteller Marianne.


 

Studieforløpet

Nettstudiet Marianne skal prøve seg på fra høsten går over ett semester på heltid, eller to på deltid, og det er opp til hver enkelt student om hvordan de ønsker å sette opp studiehverdagen.

Mange forelesninger ligger allerede på nett, så jeg kan gå inn å se på disse når det passer for meg. Kristiania Høyskole har mange tilbud som gir meg muligheter til å ta kontakt med andre på studiet, og å diskutere fag, og eventuelle spørsmål som dukker opp, sier Marianne.

Hun får også en nettveileder, som kan bistå underveis i prosessen mot eksamen.

Marianne er nysgjerrige om medstudentene vil synes det er rart å måtte samarbeide med en voksen, men håper de også føler det kan være nyttig med en erfaren lagspiller.

– Jeg er spent på om andre studenter vil syns det er rart eller vanskelig å samarbeide med en «gamling» som meg.

LES OGSÅ: Jasmeen studerer internasjonal og bærekraftig ledelse i Paris i Frankrike

  

Livet har ledet veien

Tidligere, har Marianne tatt fagbrev som servitør, og videre har hun fått prøve seg som både resepsjonist på hotell i Spania, før hun ble geleidet inn i den administrative verden.

– Så ble jeg mamma, og det som bare skulle være en liten salgsjobb på si, ga meg mulighet til å bli daglig leder i et lite firma innen import og distribusjon, hvor jeg ble i 12 år.

Det var her jeg fikk et lite innblikk i opp og nedturene i bedriftenes verden, forteller Marianne.

Hun har vært en del av ansettelsesprosesser, oppsigelser, opplæring, videreutvikling, økonomi, budsjett og planlegging.

Når alt dette knyttes sammen, føler jeg at alt faller inn under kategorien strategisk HR, sier hun.