Hva gjør en kundekonsulent / kunderådgiver

Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen.

En kundekonsulent arbeider med å kommunisere mellom en bedrift (f. eks et telefonselskap) og bedriftens kunder (kjøpere av tjenesten).

Kundekonsulentens oppgave er å bevare bedriftens produkt og intensjoner utad, på en slik måte at kunden synes produktet fremdeles er attraktivt. Det innebærer frekventert kommunikasjon med store brukergrupper over e-post, telefon, men i enkelte tilfeller også ved oppmøte.

Krav til kundekonsulenten er derfor en unik evne til å arbeide spontant, imøtekommende og effektivt, på en slik måte at kunden oppfatter bedriften som mottakende og inkluderende, og dermed får lyst til å fortsette å bruke deres tjenester.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

  • Ta i mot innkommende telefonsamtaler
  • Behandle og presentere produktinformasjon
  • E-post håndtering
  • Ad hoc kontor oppgaver

 

Personlige egenskaper - Kundekonsulent / Kunderådgiver

Som kundekonsulent, bør man ha en egen interesse for service.

Man bør ha meget gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig, og kunne kommunisere bra.

En kundekonsulent bør også være punktlig og lojal.


 

Utdanning / kompetansekrav - Kundekonsulent / Kunderådgiver

Kundekonsulent er ingen spesifikk utdannelse, men krever omstillingsevne, lytteregenskaper og forståelse for kundens behov og eventuelle misnøye i hektiske situasjoner.

Les mer om studiemuligheter for yrket Kundekonsulent / Kunderådgiver:

 

Jobbmuligheter - Kundekonsulent / Kunderådgiver

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kundekonsulent / Kunderådgiver:

 

Lønn

I og med at kundekonsulenter jobber i så mange ulike bransjer, er det vanskelig å si noe generelt om lønnsnivået.