Hva gjør en kundeservice / servicemedarbeider

Kundeservice er et relativt begrep. Kunden måler - bevisst eller ubevisst - kvaliteten av sin oppfattede serviceopplevelse i samsvar med sine forventninger. Dette innebærer at det er vanskeligere å tilfredsstille en kunde som har høye forventninger enn en kunde som har lave forventninger.

I flere år har det vært fokusert på de sosiale elementene innen kundeservice og kundebehandling. Fokuset har vært på at man skal være imøtekommende, smilende og hyggelig. Men profesjonell service består av langt flere elementer enn det å være hyggelig og imøtekommende overfor en kunde. Profesjonell service består i langt større grad av å løse kundens problemer og dekke hans behov på en rask og effektiv måte. Å yte profesjonell service innebærer å ikke overlate en eneste detalj til tilfeldighetene.

Utdanning / kompetansekrav - Kundeservice / Servicemedarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kundeservice / Servicemedarbeider


Jobbmuligheter - Kundeservice / Servicemedarbeider

 

KarriereStart.no - Temaside Kundeservice / Servicemedarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kundeservice / Servicemedarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kundeservice / Servicemedarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner