Hva gjør en kundeservice / servicemedarbeider

Kundeservice er et relativt begrep. Kunden måler, bevisst eller ubevisst, kvaliteten av sin oppfattede serviceopplevelse i samsvar med sine forventninger. Dette innebærer at det er vanskeligere å tilfredsstille en kunde som har høye forventninger enn en kunde som har lave forventninger.

I flere år har det vært fokusert på de sosiale elementene innen kundeservice og kundebehandling. Fokuset har vært på at man skal være imøtekommende, smilende og hyggelig.

Men profesjonell service består av langt flere elementer enn det å være hyggelig og imøtekommende overfor en kunde. Faktisk, består det i langt større grad av å løse kundens problemer og dekke deres behov på en rask og effektiv måte.

Å yte profesjonell service innebærer å ikke overlate en eneste detalj til tilfeldighetene.

 

Utdanning / kompetansekrav - Kundeservice / Servicemedarbeider

Les mer om studiemuligheter for yrket Kundeservice / Servicemedarbeider:

 

Jobbmuligheter - Kundeservice / Servicemedarbeider

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kundeservice / Servicemedarbeider:

 

Lønn

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.