Hva gjør en landbrukskonsulent

Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver, samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.

Typiske arbeidsoppgaver inkluderer følgende:

  • Forvalte tilskuddsmidler (produksjonstilskudd, SMIL-midler, sjukdomsrefusjon m.m).
  • Lage kvoteordningener for melk.
  • Utforme samdriftssøknader.
  • Lage miljøplaner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Landbrukskonsulent

Du trenger enten å ha en høyskolekandidat (2-årig utdanning ved en høyskole) eller bachelor innen landbruk (3-årig utdanning ved en høyskole eller universitet), samt relevant arbeidspraksis.

Les mer om studiemuligheter for yrket Landbrukskonsulent:

 

Jobbmuligheter - Landbrukskonsulent

Les mer om jobbmuligheter for yrket Landbrukskonsulent: