Hva gjør en landbrukskonsulent

Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.

Arbeidsoppgaver:

 

- Forvalte tilskuddsmidler (produksjonstilskudd, SMIL-midler, sjukdomsrefusjon m.m).
- Lage kvoteordningener for melk.
- Utforme samdriftssøknader.
- Lage miljøplaner.

Utdanning / kompetansekrav - Landbrukskonsulent

Kvalifikasjoner:

- Høyskolekandidat/Bachelor innen landbruk
- Relevant arbeidspraksis

Studievalg.no - Relaterte studier til Landbrukskonsulent


Jobbmuligheter - Landbrukskonsulent

 

KarriereStart.no - Temaside Landbrukskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Landbrukskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Landbrukskonsulent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner