Hva gjør en markedssjef

Innen markedsføring, utvikler man produkter etter hva markedet ønsker og trenger. Produktene skal gjøres kundevennlige, og det skal legges til rette for at kundene skal få informasjon om varen og få vite at varen finnes.

En markedssjef har ansvaret for en markedsavdeling i en bedrift, inkludert markedsplanene og markedsaktiviteter.

I en markedsavdeling, gjennomfører man målsettingene for produktene som bedriften produserer. Dette kan være konkrete produkter, eller det kan dreie seg om tjenester som kurs, servicetilbud, undervisning osv.

Dette gjennomføres med planlegging og gjennomføring av ulike kampanjer og arrangementer, utvikling av markedsplaner, gjennomføring av markedsanalyser og kommunikasjonsarbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef:

 • gjennomføre og planlegge ulike arrangementer og kampanjer
 • utvikle markedsplaner
 • gjennomføre markedsanalyser
 • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
 • holde seg oppdatert på trender i markedet
 • ansvar for avdelingens budsjett og resultater
 • overvåke trender
 • gjennomføre forhandlinger
 • overordnet ansvar for innhold på nettsider og i sosiale medier
 • personalansvar

 

I større bedrifter, samarbeider også markedssjefen med salgssjefen. Det viktig at begge samarbeider bra sammen, for å sikre at kampanjer blir samkjørt og at salgsavdelingen er både informert og involvert i arbeidet.

Stillingen kan også kalles markedsleder. Eller, hvis du ikke har lederansvar, kan du også kalles en markedsanalytiker eller markedsansvarlig.


 

Personlige egenskaper - Markedssjef

Som markedssjef, er det viktig å ha administrative evner, hvor man leder og inspirerer tilsatte.

I tillegg, bør man selv være kreativ og iderik, og ha evne til å kommunisere godt både muntlig og skriftlig. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Markedssjef

Det er ingen bestemt utdanning for å bli markedssjef, men det finnes mye relevant utdanning ved høyskoler og universiteter.

Det vanligste er en utdanning innen markedsføring, men man kan godt være aktuell med høyere utdannelse innen administrasjon og ledelse, økonomi, sosiologi eller pedagogikk.

Det vil bli lagt vekt på erfaring med markedsføring og personlig egnethet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Markedssjef: 

 

Jobbmuligheter - Markedssjef

Bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsføring.

Kort sagt, kan man arbeide som markedssjef i både offentlig og private bedrifter som har en markedsavdeling.

I mindre bedrifter blir jobben gjort av én person, mens i større bedrifter kan du ha en markedssjef, markedsansvarlig og markedsføringskonsulenter. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer markedstjenester til bedrifter som ønsker det.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Markedssjef:


 

Lønnsnivå - Markedssjef

Lønnsnivået for markedsjefer er generelt rimelig bra, men kan variere mye på bakgrunn av utdanning, ansiennitet, kompetanse og størrelse på bedriften.

Lønnsnivået i privat sektor vil ofte være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Finans Norge - arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for finansnæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): www.finansnorge.no
 • Finansforbundet - den største fagforeningen innen finanssektoren: www.finansforbundet.no
 • Econa - interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag, og medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne: www.nye.econa.no
 • Ung Økonomi - drevet av Finansdepartementet, utviklet i dialog med elever og lærere, for å få mer og gjerne forenklet informasjon om statsbudsjettet og norsk økonomi: www.ungokonomi.no
 • Markedsforbundet - en frittstående, ideell organisasjon som arbeider for å øke bruken av og forståelsen for profesjonell markedsføring i Norge: www.markedsforbundet.no