Hva gjør en markedsføringskonsulent

Som markedsføringskonsulent jobber man med produktutforming, emballasjeutforming, reklamestrategier, utforming av bedriftsprofil, salgstiltak osv. Man samarbeider også ofte med eksterne reklamebyråer om utvikling av salgsfremmende tiltak for varer og/eller tjenester.  

Man deltar også delta i utformingen av markedsundersøkelser som kartlegger interessen for nye produkter bedriften planlegger å lansere. Videre skal man utforme reklamemateriell som skal fange kjøperens oppmerksomhet på produktet, informere om produktet, og generere kjøpelyst hos forbrukeren. 
 
Markedsføringskonsulenter jobber ofte som en del av en redaksjon eller markedsavdeling, og man samarbeider blant annet med markedssjefen, markedsanalytikeren og markedsøkonomen.
 

Personlige egenskaper - Markedsføringskonsulent

Som markedsføringskonsulent bør man være kreativt anlagt og være løsningsorientert. Man må også ha evnen til å formidle et budskap gjennom ulike visuelle virkemidler. Siden man ofte arbeider opp mot konkrete strategier og tidsfrister må man også kunne arbeide strukturert og målrettet og kunne jobbe under tidspress.

Utdanning / kompetansekrav - Markedsføringskonsulent

Man kan studere markedsføring, eller en kombinasjon av reklame, grafisk design, markedsføring og økonomi. Det finnes mange studiemuligheter på norske høyskoler og universiteter, og ellers i utlandet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Markedsføringskonsulent


Jobbmuligheter - Markedsføringskonsulent

Markedsføringskonsulenter er ansatt i reklamebyråer, diverse bedrifter og organisasjoner, aviser, tv-bransje og innen andre media.  

KarriereStart.no - Temaside Markedsføringskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Markedsføringskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Markedsføringskonsulent

Lønnsnivå - Markedsføringskonsulent

Markedsføringskonsulenter har en årslønn på omlag 330-400.000,- kroner. Man kan også tjene mer, avhengig av arbeidssted, ansettelsesforhold, ansiennitet osv.


 

Takk til / Kilder

Handel og Kontor i Norge: www.handelogkontor.no

 
Markedsforbundet: www.markedsforbundet.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner