Hva gjør en miljøvernleder

En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og innlandsfiskeforvaltning, friluftsliv, akvakultur, forurensning m.m. I praksis utgjør behandling av forurensningssaker etter forurensningsloven en betydelig del av jobben. Ellers er generell viltforvaltning og miljørelaterte innspill i plansaker oppgaver som man kan bruke mye tid på. Miljøvernlederen er også sekretær for viltnemda i kommunen.

Utdanning / kompetansekrav - Miljøvernleder

Studievalg.no - Relaterte studier til Miljøvernleder

Jobbmuligheter - Miljøvernleder

 

KarriereStart.no - Temaside Miljøvernleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Miljøvernleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Miljøvernleder

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner