Hva gjør en miljøvernleder

En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen.

Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og innlandsfiskeforvaltning, friluftsliv, akvakultur, forurensning m.m.

I praksis, utgjør behandling av forurensningssaker etter forurensningsloven en betydelig del av jobben.

Ellers er generell viltforvaltning og miljørelaterte innspill i plansaker oppgaver som man kan bruke mye tid på.

Miljøvernlederen er også sekretær for viltnemda i kommunen.

 

Utdanning / kompetansekrav - Miljøvernleder

Les mer om studiemuligheter for yrket Miljøvernleder:

 

Jobbmuligheter - Miljøvernleder

Les mer om jobbmuligheter for yrket Miljøvernleder:

 

Mer informasjon / linker

  • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
  • Miljødirektoratet: www.dirnat.no