Hva gjør en professor

En professor er en ekspert innenfor sitt fagfelt, og er ansatt ved et universitet eller høyskole.

Professor er den høyest rangerte stillingen du kan ha i undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge.

Siden de fleste professorer har en doktorgrad, er det en vanlig misoppfatning at man trenger dette for å bli professor. Det kreves derimot erfaring, med arbeid som tilsvarer mer enn to doktorgrader i omfang, før man rykker opp fra førsteamanuensis til tittelen professor. 

Mye av arbeidsoppgavene til professorer dreier seg rundt forskning og utgivelser av forskningsresultater.

Ellers kan arbeidsoppgavene variere mye ut fra blant annet fagfelt, arbeidsgiver, stillingsbeskrivelse og egne preferanser.

De fleste driver også med undervisning og veiledning av studenter på universitet- og høyskolenivå. Dette innebærer både å holde forelesninger og lede seminarer.

Man fungerer også som rådgiver eller konsulent for myndighetene og diverse organisasjoner.

På grunn av sin dype ekspertise innen et visst fagfelt, er det også mange som blir kontaktet av medier, og kan velge å bli aktive deltakere i samfunnsdebatten. 

Noen har også et yrkesliv på andre steder enn ved utdanningsinstitusjonene. Dersom man har sitt hovedarbeid et annet sted, som for eksempel leger eller advokater, vil man få tittelen professor II.

Noen kan også være professor ved ett universitet og professor II ved et annet.

Pensjonerte professorer går over til å få tittelen professor emeritus, idet de ikke lenger praktiserer yrket.

Dersom man ønsker, kan en professor emeritus ofte beholde et kontor ved sin tidligere institusjon og arbeider så mye vedkommende ønsker. Denne ordningen skal bevare verdifull kompetanse innen fagfeltet.

 

Personlige egenskaper - Professor

Professorer har en meget omfattende fordypning innen sitt fagfelt, og det er avgjørende å ha en stor interesse for både det aktuelle fagfeltet, samt forskning og undervisning generelt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Professor

De fleste professorer har en doktorgrad, selv om dette ikke er et krav.

Man kan avlegge doktorgrad etter å ha fullført en mastergrad, og har en normert studietid på tre år. De fleste bruker derimot fire år, siden de fleste stipendiatstillinger krever at du underviser i 25 % av tiden over fire år.

Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved svært mange utdanningsinstitusjoner. 

Les mer om utdanninger for yrket Professor:

 

Jobbmuligheter - Professor

Professorer ansettes ved universiteter og høyskoler. 

Dersom man senere ønsker å bytte jobb, sitter man på verdifull og sjelden kompetanse som kan være svært attraktiv for mange arbeidsgivere innen bransjen eller fagfeltet du er professor i. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Professor: 

 

Lønnsnivå

Instituttet som ansetter professorer bestemmer selv lønnsnivået til professorene.

 

Mer informasjon / linker