Hva gjør en Handels og skipsmegler

Handels- og skipsmeglere kjøper og selger varepartier og tjenester ved auksjoner på spot eller handelsmarkedet.

Arbeidsoppgaver kan være å:

  • Etablere kontakt mellom kjøpere og selgere.
  • Diskutere klientens kjøps eller salgskrav og gi råd.
  • Organisere trykking av auksjonskataloger, fastsette utropspriser og representere klienten ved auksjonen.
  • Forhandle om privat innkjøp og salg av varer som ikke ble solgt på auksjon, og reservere transporter og ta imot fraktavgifter fra klienten.

 

Skipsmegleren formidler skipsfrakter, samt kjøp, salg og bygging av skip.

 

Utdanning / kompetansekrav - Handels og skipsmegler

Les mer om studiemuligheter for yrket Handels og skipsmegler:

 

Jobbmuligheter - Handels og skipsmegler

Les mer om jobbmuligheter for yrket Handels og skipsmegler:

 

Lønn

Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter. 

Lønnsutvikling vil også avhenge av personlige egenskaper og arbeidsinnsats.

 

Mer informasjon / linker 

  • Markedsforbundet - en frittstående, ideell organisasjon som arbeider for å øke bruken av og forståelsen for profesjonell markedsføring i Norge: www.markedsforbundet.no
  • Agenturer.no - Norges ledende portal for selvstendige salgsagenter, toppselgere, forhandlere, franchisetakere, og andre distributører: www.agenturer.no
  • Norsk Skipsmeglerforbund (NSF) - en landsorganisasjon, hvis formål det er å samle norske skipsmeglerfirmaer til ivaretagelse av felles interesser: www.shipbroker.no