Hva gjør en Audiopedagog

Audiopedagoger blir også kalt hørselspedagoger eller døvelærere. Disse er lærere eller førskolelærere med spesialpedagogikkutdanning innen undervisning av personer som med nedsatt hørsel eller som er døve.

 
Vanlige arbeidsoppgaver består av å veilede hørselshemmede om alle aspekter ved funksjonshemmingen, som det å bruke høreapparat og andre hjelpemidler. Man legger også til rette for hørselshemmede i barnehager og i skolevesenet. 
 
Audiopedagoger samarbeider med annet fagpersonell som leger og audiografer.
 

Personlige egenskaper - Audiopedagog

Som audiopedagog må man like å jobbe tett sammen med mennesker som har behov for veiledning og hjelp. Derfor bør man være glad i mennesker, ha empati og omsorg, og ha gode kommunikasjonsevner.   

Utdanning / kompetansekrav - Audiopedagog

Audiopedagogikk-utdanningen starter med en treårig bachelorgrad etterfulgt av en toårig mastergrad. Man kan også bruke utdanning som lærer-, faglærer-, førskolelærer-, PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), eller treårig barnevernspedagogutdanning.

Studievalg.no - Relaterte studier til Audiopedagog

Jobbmuligheter - Audiopedagog

Audiopedagoger jobber i barnehager og skoler eller ved hjelpemiddelsentraler. Man kan også være ansatt ved hørselssentraler eller på kompetansesentre som tilbyr assistanse til hørselshemmede.

 

KarriereStart.no - Temaside Audiopedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Audiopedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Audiopedagog

 

Lønnsnivå - Audiopedagog

Lønnsnivået vil være avhengig av utdanning, ansiennitet, stillingstype, arbeidsgiver og andre ansettelsesforhold. I utdanningsforbundet er minstelønnen på 343 500 kroner for yrker med krav om høgskoleutdanning.

Takk til / Kilder

Norsk Audiopedagogisk Forening: www.nafnett.org

 
Statped: www.statped.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Kilder

www.ntnu.no