Personlige egenskaper - Bioteknolog

Bioteknologer må være interessert i realfag og forskning. Det er også viktig å være strukturert og nøyaktig da bioteknologen jobber under strenge krav og regler.

Hva gjør en bioteknolog

Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende organismer til å fremstille produkter innenfor ulike felt, særlig innenfor medisin-, landbruks- og miljøindustrien. Bioteknologien er underlagt strenge regler og lover fra Helsedirektoratet.

Bioteknologen jobber systematisk i et laboratorium med ulike analyse- og forskningsoppgaver og med fremstilling av nye produkter ved hjelp av mikroorganismer og ulike kjemiske prosesser. Mikroorganismer brukes blant annet til vannrensing, oljeutvinning og til å fremstille medisiner som for eksempel antibiotika.

Siden bioteknologi bruker ulike mikroorganismer til å fremstille produkter til forskjellige industrier er det vanlig å spesialisere seg innenfor ett område. Et område er for eksempel produktutvikling og fabrikasjon hvor bioteknologer blant annet bruker mikroorganismer til å produsere ulike mat- og husholdningsprodukter.

Genteknologi er også et stort felt innenfor den moderne bioteknologien. Genteknologer bruker teknologi basert på å isolere, studere og endre genetisk informasjon og DNA.

Utdanning / kompetansekrav - Bioteknolog

Man kan studere bioteknologi på både bachelor- og masternivå ved flere universiteter i Norge. En bioteknolog er en ingeniør med fagkompetanse i kjemi- og bioteknologi. Opptakskrav til studier i bioteknologi er generell studiekompetanse med fordypning i realfag fra videregående opplæring. Man kan også ta Doktorgrad i bioteknologi.

Studievalg.no - Relaterte studier til Bioteknolog


Jobbmuligheter - Bioteknolog

Man kan studere bioteknologi på både bachelor- og masternivå ved flere universiteter i Norge. En bioteknolog er en ingeniør med fagkompetanse i kjemi- og bioteknologi. Opptakskrav til studier i bioteknologi er generell studiekompetanse med fordypning i realfag fra videregående opplæring. Man kan også ta Doktorgrad i bioteknologi.

KarriereStart.no - Temaside Bioteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bioteknolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bioteknolog

Lønnsnivå - Bioteknolog

Lønnsnivået til bioteknologer varierer avhengig av kompetanse, utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass og ansvarsoppgaver.

Mer informasjon / linker

Norges Ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) er Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med høgskole eller universitetsutdanning. (www.nito.no)

For mer informasjon om bioteknologi :

• Norges Biotekforums: http://www.biotekforum.no/
• Forskning.no www.forskning.no
• Bioteknologinemda http://www.bion.no/.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.wikipedia.org

www.ntnu.no/bioteknologi

www.wisegeek.com

www.ug.dk

www.utdanning.no