Hva gjør en Entomolog

En entomolog er en biolog som jobber med fagfeltet entomologi, som betyr læren om insekter. Fagfeltet biologi handler om alt levende, og entomologer har derfor en utdanning som gjør at de har god kunnskap om et bredt felt innen biologien. 

Det er vanlig å dele entomologer inn i de tre hovedgruppene landbruksentomologer, medisinske entomologer og veterinærentomologer.
 
Personer som jobber med edderkopper (araknologi), regnes også som en del av entomologer.
 
Forskning og undervisning er ofte en viktig del av en entomologs arbeidshverdag. Mange entomologer jobber også med biologisk kontroll og bekjempelse av skadeinsekter. 
 
De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra arbeidsplassen, men vanlige oppgaver for entomologer inkluderer gjerne innsamling og observasjon av insekter.
 

Personlige egenskaper - Entomologer

For å bli entomolog bør man være interessert i insekter og mangfoldet i naturen generelt. Man bør også være nysgjerrig og like å tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Utdanning / kompetansekrav - Entomolog

Entomologer har en grunnutdanning innen biologi. Dette tilbys ved mange norske høyskoler og universiteter. Biologistudier finnes på både bachelor- og masternivå, og det er vanlig å spesialisere seg underveis i studiene, og særlig under den toårige mastergraden.

 
Som ferdig utdannet biolog vil du være en del av et fagmiljø, og kontinuerlig tilegning av ny kunnskap vil være en del av jobben. Som regel vil man måtte ta ulike kurs, etterutdanning og generell oppdatering på fagfeltet utover i karrieren.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Entomolog

 

Jobbmuligheter - Entomolog

Entomologer eller biologer jobber innenfor blant annet forskning, undervisning, museer og annet. Man kan også ha roller innen offentlig forvaltning i departementer, direktorater, tilsyn eller forskningsinstitusjoner.

Som biolog kan man også jobbe for private bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer.


 

KarriereStart.no - Temaside Entomolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Entomolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Entomolog

Lønnsnivå - Entomolog

Lønnsnivået kan variere avhengig av faktorer som utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

 

Takk til / Kilder

 

Norsk entomologisk forening: www.entomologi.no
 
Norsk biologforening: www.bio.no
 
Bioforsk: www.biologi.no
 
Artsobservasjoner: www.artsobservasjoner.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner