Hva gjør en Fylkesjordsjef

Fylkesjordsjefen jobber for fylkesmannen og er ansvarlig for drift og forvaltning av jordbruket. Dette
innebærer å passe på at jordbruket forvaltes i henhold til de lover og regler som er satt og å være
hovedansvarlig for utviklingen av jordbruket.

Vanlige arbeidsoppgaver for fylkesjordsjefen er fordeling av tilskudd til ulike jordbruksprosjekter og
relaterte næringer som f.eks. hagebruk og dyrehold. Fylkesjordsjefen fungerer også som rådgiver for
jordbruket, pådriver av prosjekter innen jordbruk og av ulike strategier for utvikling.

Yrket er sammensatt av både administrative arbeidsfelt med fokus på forvaltning av lover og regler
og fordeling av tilskudd. Fylkesjordsjefen har også mer praktiske oppgaver som å være oppdatert på
jordbruket og hvordan ting fungerer ute blant jordbrukerne.

Personlige egenskaper - Fylkesjordsjef

Fylkesjordsjefen bør først og fremst ha kunnskap og interesse for jordbruk og dyrehold samt god sans
for administrative oppgaver. En fylkesjordsjef bør også være initiativrik og være pådriver for ulike
utviklingsprosjekter.


Utdanning / kompetansekrav - Fylkesjordsjef

Som fylkesjordsjef kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant felt som naturressurser, jordbruk eller miljørelaterte studier. I og med at yrket har en utpreget administrativ rolle er det også vanlig med videreutdanning innenfor økonomi, ledelse, juss eller jordbruksrelaterte fag.

Studievalg.no - Relaterte studier til Fylkesjordsjef

Jobbmuligheter - Fylkesjordsjef

 

KarriereStart.no - Temaside Fylkesjordsjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fylkesjordsjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fylkesjordsjef

Lønnsnivå - Fylkesjordsjef

Lønnsnivået varierer på grunnlag av utdannelse, ansiennitet og erfaring, men ligger som oftest mellom 448 300 – 614 800 på lønnstrinn 56-73.

Mer informasjon / linker

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår.  De er tilsluttet akademikerne www.naturviterne.no
Mer informasjon om fylkesjordsjef kan også finnes på www.fylkesmannen.no. Andre relaterte sider er sidene for Norsk Landbruksrådgivning, www.lr.no og www.bygdeutviling.no.
 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøkKarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjonerwww.finnutavlonna.lomedia.no/fornyingsdepartementet.htm