Hva gjør en fylkesskogsjef

Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i fylket og de lover og regler som regulerer slik virksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for fylkesskogsjefen er å drive verdiskapning av skogbruket i området basert på råstoff- og utmarkressurser. Fylkesskogsjefen skal også fungere som rådgiver for kommunene i spørsmål som har med veiutbygging, skogbruk og problemstillinger innen miljøvern knyttet til skog. Han skal forvalte midler og kontrollere investeringer som har med ny skog å gjøre samt distribuere midler til ulike tiltak innenfor næring og miljø. Fylkesskogsjefen skal også samarbeide og drive fagutvikling med andre aktører i bransjen.

Fylkesskogsjefen er også ofte involvert i drift og utvikling av jordbruket i fylket.

Personlige egenskaper - Fylkesskogsjef

Som fylkesskogsjef bør man være organisert, systematisk og løsningsorientert. Man må ha kompetanse innenfor skogfagområdet og være ansvarsfull og administrativt anlagt samt god til å lede prosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Fylkesskogsjef

En som ønsker å bli fylkesskogsjef må ha høyere utdanning innen skogfag eller natur- og miljørelaterte fag. Det kan også være lurt med videreutdanning enten innen skogbruksfag eller mer administrative fag som økonomi og ledelse eller juss.

Studievalg.no - Relaterte studier til Fylkesskogsjef


Jobbmuligheter - Fylkesskogsjef

Fylkesskogsjefen er ansatt på fylkesmannens kontor i det fylket det gjelder.

KarriereStart.no - Temaside Fylkesskogsjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fylkesskogsjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fylkesskogsjef

Lønnsnivå - Fylkesskogsjef

En fylkesskogsjef tjener mellom 448 300 og 614 800 avhengig av ansvarsområde i jobben, erfaring, utdanningsnivå og ansiennitet.

Mer informasjon / linker

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår. De er tilsluttet akademikerne www.naturviterne.no

Mer informasjon kan finnes hos Statens Landbruksforvaltning på sidene https://www.slf.dep.no/no/, og hos Fylkesmannen på www.fylkesmannen.no.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.utdanning.no

www.naturviterne.no

www.snl.no


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: