Hva gjør en geokjemiker

Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren. Geokjemien kombinerer geologifaget med kjemifaget og ser på samspillet og prosessene som oppstår i dette.
En geokjemiker studerer de kjemiske reaksjonene i atmosfæren, på jordoverflaten og under havoverflaten. De finner informasjon dypt inne i væsker, grunnstoff og gasser, og oversetter og bruker kunnskapen til industrielle behov.  Geokjemikere arbeider ofte innen områder som har med olje, vannforsyning og miljøforurensning å gjøre. 

Vanlige arbeidsoppgaver for geokjemikere kan være å kartlegge naturressurser, å bistå oljeselskaper med å finne olje, hjelpe til med å forbedre vannkvalitet, samarbeide med miljøorganisasjoner med å utvikle metoder for å kvitte seg med avfalls- og giftstoffer på best mulig måte, og å utvikle metoder for å håndtere forurensning. Mange geokjemikere arbeider ute i felten hvor de samler inn data og gjør analyser, mens andre tilbringer mer tid på laboratoriet.


Geokjemi innebefatter spesialområder innen biogeokjemi, miljømessig geokjemi, organisk geokjemi og isotop geokjemi. Biogeokjemikere ser på hvordan alt levende påvirker elementer i jorda, miljømessige geokjemikere studerer hvordan miljøspørsmål som f.eks. leting etter hydrogen påvirker jorda, organiske geokjemikere fokuserer på hvordan elementer av liv påvirker jorda, mens isotop geokjemikere studerer både levende og jordlige komponenter.
Faget geokjemi innebærer også andre varianter som kosmogeokjemi som tar for seg komponenter og kjemiske prosesser på andre planeter og himmellegemer.

Personlige egenskaper - Geokjemiker

En geokjemiker bør være nysgjerrig, interessert i naturen og like å finne forklaringer på naturfenomener og løsninger på konkrete problemer. Geokjemikere tilbringer ofte mye tid i felten og bør like å være ute i naturen. Samtidig bør man ha evnen til å konsentrere seg og være nøyaktig og tålmodig i et laboratorium.

Utdanning / kompetansekrav - Geokjemiker

Geokjemi er som oftest spesialisering på masternivå som man kan kvalifisere seg til med bachelor innenfor fysikk, matte, geologi eller kjemi. Bachelorstudier krever studiekompetanse innen realfag. Hvis man vil bli forsker kreves som oftest en doktorgrad som kan påbegynnes etter en master i geokjemi.


Studievalg.no - Relaterte studier til Geokjemiker

Jobbmuligheter - Geokjemiker

Mange geokjemikere jobber innenfor oljeindustrien, mineralindustrien, i miljøorganisasjoner eller i ulike etater innenfor miljø, helse, bistand, forurensning, vassdrag eller strålevern. Geokjemikere kan også jobbe i forsknings- og universitetsmiljøer eller som konsulenter i det private næringslivet.

KarriereStart.no - Temaside Geokjemiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Geokjemiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Geokjemiker

Lønnsnivå - Geokjemiker

Lønnsnivået for geokjemikere avhenger av utdannelsesnivå, erfaringsområder, ansiennitet og arbeidsplass.

Mer informasjon / linker

Norsk Kjemisk Selskap (NKS) er et selskap hvis mål er å fremme vitenskap og forskning innen de kjemiske fagene og å representere norske kjemikere i internasjonal sammenheng. Selskapet ble etablert i 1893. NKS har også tilknytning til tidsskriftet KJEMI.
www.nks.no
www.kjemi.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner
www.digoo.info
www.wikipedia.org
www.snl.no
www.utdanning.no