Hva gjør en Hortonom

Tittelen hortonom har opprinnelse fra ordet hortikultur, som betyr hagedyrking eller hagebruk. Hortonomer jobber med rådgivning innen alle former av dyrking, som for eksempel frukt, bær, blomster og grønnsaksdyrking. Hortonomen skal sørge for at dyrkingen skjer på best mulig måte, som sikrer en effektiv og trygg drift.

Vanlige arbeidsoppgaver for hortonomen innebærer praktisk rettede oppgaver som skadedyrbekjempelse, men innebærer også forskning også administrative oppgaver med tilrettelegging av bedriften, produktutvikling og markedsanalyser.
 
Hortonomer kan også omtales under flere ulike stillingsbetegnelser, som for eksempel hagebruksøkonom og gartnerkonsulent. 
 

Personlige egenskaper - Hortonom

Som hortonom må man ha evnen til å bruke teoretisk og praktisk kunnskap om plantevitenskap og hagebruksvitenskap. Man må også ha administrativ kunnskap, og være i stand til å lede prosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Hortonom

Det finnes ingen spesifikk hortonomutdanning ved norske høyskoler eller universiteter. For å jobbe som hortonom må man ha høyere utdanning innen tilsvarende fagfelt som hagebruksvitenskap eller plantevitenskap.

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Hortonom

Jobbmuligheter - Hortonom

Det er vanlig at hortonomer er ansatt i det offentlige, som innen miljø- og landbruksforvaltning.

Man kan også være offentlig eller privat ansatt som gartnerikonsulent, eller jobbe med forskning eller undervisning.

 

KarriereStart.no - Temaside Hortonom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Hortonom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Hortonom

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

 

Lønnsnivået vil kunne variere en del, avhengig av faktorer som utdanning, arbeidserfaring, stilling og arbeidssted.


 

Takk til / Kilder

Fagforening for naturvitenskapelige akademikere: www.naturviterne.no

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner