Hva gjør en Iktyolog

En yktiolog er en biolog eller zoolog som fokuserer på iktyologi, altså læren om fisker. Biologi handler om alt som er levende, og biologer har en utdanning som gjør at de har kunnskap om svært mange sider av fagfeltet.

Iktyologer omtales også ofte som fiskeforskere.
 
Fagfeltet har også mange likheter med limnologi og marinbiologi.
 
Forskingsarbeidet innebærer studier av fiskens adferd, biogeografi, morfologi og betydningen de har for økosystemet rundt dem. Iktyolog må ha høy kompetanse og kunnskap om mange forskjellige arter og mange aspekter rundt fiskers liv.
 
Arbeidet består av forskning, feltarbeid eller undervisning i disse temaene, alt avhengig av hvor man jobber.
 
Siden det oppdages mange nye fiskearter hvert år er iktyologi et fagfelt som er i stadig utvikling.
 

Personlige egenskaper - Iktyolog

Biologer, og derfor iktyologer må være interessert i livet og mangfoldet i naturen, og særlig livet i havet.

Som person bør man være nysgjerrig, og like å finne ut av problemstillinger.

Man må også være glad i å tilegne seg ny kunnskap og holde seg oppdatert om emnet, da dette er et fagfelt som er i stadig utvikling. 

Utdanning / kompetansekrav - Iktyolog

Siden iktyologi er en spesialisering innen biologien, må man ha biologutdannelse som utgangspunkt.

 
Det tilbys biologstudier ved flere høgskoler og universitetet i hele Norge, med mange ulike tilbud innen spesialisering.
 
Man kan studere biologi på både bachelor- og masternivå. Det er vanlig at spesialiseringen gjøres på masternivå, men man kan også velge spesialisering innenfor ett eller flere biologiske fagfelt på bachelornivå.
 
Biologer trenger stadig ny kunnskap om sitt fagfelt siden det alltid oppdateres med ny vitenskap. Det er derfor svært vanlig å ta kurs og etterutdanning også i tiden man er yrkesaktiv. 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Iktyolog

Jobbmuligheter - Iktyolog

Iktyologer jobber oftest innen forskning og undervisning. Biologer kan også ha verv innen offentlig forvaltning, som i departementer, direktorater eller forskningsinstitusjoner.  

Man kan også jobbe innenfor en rekke bransjer innen det private næringslivet. 

 

KarriereStart.no - Temaside Iktyolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Iktyolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Iktyolog

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnsnivået vil variere på bakgrunn av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

 

Takk til / Kilder

 

Norsk biologiforening: www.bio.no
 
Norsk Zoologisk Forening: www.zoologi.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner