Hva gjør en Konsulent

Konsulent er et svært bredt yrkesbegrep, og betegnelsen konsulent er ikke en beskyttet tittel.

Man regner med to hovedkategorier av konsulenter.
 
Dette innebærer ansatte eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester eller produkter til bedrifter. Disse leies vanligvis inn for å bidra i en tidsbegrenset periode.
 
Den andre gruppen er statlig eller kommunalt ansatte saksbehandlere med stillingsbeskrivelse som førstekonsulent, rådgiver eller seniorkonsulent.
 
Som konsulent tilbyr man sin erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre med konkrete oppgaver i bedriften. Dette kan også innebære rådgivning, strategiplanlegging, organisasjonsstrukturering og opplæring av ansatte. Konsulenttjenester tilbys innen de aller fleste bransjer og yrkesgrupper.
 
Se noen spesifikke yrkesbeskrivelser for konsulenter:
 
 

Personlige egenskaper - Konsulent

Konsulenter må ha gode evner til å kommunisere og samarbeide med andre. Man bør være tilpasningsdyktig og fleksibel, siden man som konsulent ofte må jobbe i svært mange forskjellige bedrifter og arbeidsplasser.

Det er også viktig og stadig holde seg oppdatert innen sitt fagfelt, og være innstilt på å måtte jevnlig tilegne seg ny kunnskap om bransjen man er tilknyttet.

Utdanning / kompetansekrav - Konsulent

Det finnes ingen konkret kompetanse som gir deg tittelen konsulent. Man kan ha svært ulike faglige bakgrunner, og det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett konkret felt.

Dersom man skal tilby konsulenttjenester må man kunne vise til meget sterk kompetanse og erfaring innen sitt fagfelt.
 
Konsulenter vil måtte holde seg jevnlig oppdatert på ny kunnskap, og det er svart vanlig å måtte ta kurs og seminarer, eller å ta fag på høyskoler og universiteter. Dette vil ofte bli arrangert av arbeidsgivere dersom man er ansatt i et konsulentfirma. 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Konsulent

Jobbmuligheter - Konsulent

Det finnes konsulenter innen både offentlig og privat sektor, og innen flere bransjer. Mange er ansatt i konsulentbyråer og leies ut til en arbeidsplass for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt. 

 
I det offentlige er tittelen ofte førstekonsulent eller seniorkonsulent. Førstekonsulentene arbeider både i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.
 

KarriereStart.no - Temaside Konsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Konsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Konsulent

Lønnsnivå - Konsulent

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra kompetanse, utdanning, ansiennitet, tidligere meritter og arbeidsgiver.

Mange driver som selvstendig næringsdrivende, og da styres inntekten også ut fra mengde oppdrag man får. 


 

Takk til / Kilder

Fagforbundet: www.fagforbundet.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner