Hva gjør en Marin bioteknolog

Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.

Marin bioteknologi er et fagområde som er i stadig utvikling, og mye av arbeidet best¨år også i å holde seg oppdatert rundt ny forskning og fagteknologi. 
Marin bioteknologer har kompetanse særlig innen fagfelt som kjemi, biokjemi, industriell bioteknologi, mikrobiologi og cellebiologi. 
 

Personlige egenskaper - Marin bioteknolog

For å jobbe innen marin bioteknolog bør man ha interesse for realfag og ha anlegg for å kunne håndtere avansert teknisk utstyr. Som person må man være ryddig, systematisk og nøyaktig. I arbeidet er det også stor fokus på hygiene og sikkerhet. Man må også være forberedt på at det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologer.

Utdanning / kompetansekrav - Marin bioteknolog

Man kan ta en bachelorgrad innen bioteknologi, og spesialisere deg innenfor marin bioteknologi senere i studiet. Studier innen marin bioteknologi tilbys ved flere høgskoler og universiteter i både Norge og utlandet. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Marin bioteknolog

Jobbmuligheter - Marin bioteknolog

Marin bioteknologer kan være ansatt i en rekke ulike stillinger.  Dette kan være laboratorieleder, lederstillinger i bioteknologibedrifter eller driftsleder innen farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Flere jobber også som forskningsassistenter ved universiteter, høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner.


KarriereStart.no - Temaside Marin bioteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Marin bioteknolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Marin bioteknolog

Lønnsnivå - Marin bioteknolog

Lønnsnivå vil kunne variere ut fra utdanningsnivå, arbeidsgiver, arbeidssted, ansvar, kompetanse, ansiennitet og arbeidserfaring.

 

Takk til / Kilder

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon: www.nito.no

Bioteknologisenteret i Oslo: www.biotek.uio.no
 
Nordisk kommitté för bioetik: http://ncbio.org/nordisk/hemma
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner