Hva gjør en Marin bioteknolog

Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.

Marin bioteknologi er et fagområde som er i stadig utvikling, og mye av arbeidet best¨år også i å holde seg oppdatert rundt ny forskning og fagteknologi. 
Marin bioteknologer har kompetanse særlig innen fagfelt som kjemi, biokjemi, industriell bioteknologi, mikrobiologi og cellebiologi. 
 

Personlige egenskaper - Marin bioteknolog

For å jobbe innen marin bioteknolog bør man ha interesse for realfag og ha anlegg for å kunne håndtere avansert teknisk utstyr. Som person må man være ryddig, systematisk og nøyaktig. I arbeidet er det også stor fokus på hygiene og sikkerhet. Man må også være forberedt på at det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologer.

Utdanning / kompetansekrav - Marin bioteknolog

Man kan ta en bachelorgrad innen bioteknologi, og spesialisere deg innenfor marin bioteknologi senere i studiet. Studier innen marin bioteknologi tilbys ved flere høgskoler og universiteter i både Norge og utlandet. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Marin bioteknolog

Jobbmuligheter - Marin bioteknolog

Marin bioteknologer kan være ansatt i en rekke ulike stillinger.  Dette kan være laboratorieleder, lederstillinger i bioteknologibedrifter eller driftsleder innen farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Flere jobber også som forskningsassistenter ved universiteter, høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner.

KarriereStart.no - Temaside Marin bioteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Marin bioteknolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Marin bioteknolog

Lønnsnivå - Marin bioteknolog

Lønnsnivå vil kunne variere ut fra utdanningsnivå, arbeidsgiver, arbeidssted, ansvar, kompetanse, ansiennitet og arbeidserfaring.

 

Takk til / Kilder

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon: www.nito.no

Bioteknologisenteret i Oslo: www.biotek.uio.no
 
Nordisk kommitté för bioetik: http://ncbio.org/nordisk/hemma
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: