Hva gjør en mykolog

Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget, og er vitenskapen om ulike sopper.

Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i nesten alle områder i miljøet, og mennesker og dyr er eksponert for disse organismene i ulike settinger.

En mykolog forsker på- og underviser i ulike sorter av sopp og jobber med å studere sopp organismene for å kunne løse større biologiske spørsmål.

Mykologen jobber som oftest med forskning av ulike sopparter, og studerer sopp i sin enhet og hvordan de påvirker andre områder av miljøet og naturen.

Hvis mykologen jobber med forskning på universiteter eller høyskoler, innebærer det også arbeidsoppgaver innen undervisning.

Andre arbeidsområder kan være analysearbeid av sopper i forbindelse med ulike næringsmidler, og i sammenheng med forgiftninger ved ulike offentlige tilsyn og direktorater, eller ved private forskningsinstitutter og bedrifter.

Mykologi er blant annet et viktig fagfelt innenfor analyse og fremstilling av gjær som brukes i produksjon av øl og vin. Mykologer kan også arbeide innenfor dette feltet.

 

Personlige egenskaper -Mykolog

En mykolog må være interessert i naturen og like å undersøke naturens fenomener.

Man bør også ha en spesiell interesse for sopp og hvordan ulike sopper påvirker andre områder av naturen.

 

Utdanning / kompetansekrav - Mykolog

Man kan studere botanikk eller biologi ved mange høyskoler og universiteter i Norge både på bachelor- og masternivå. Spesialisering innenfor ulike områder, som mykologi, skjer i hovedsak på masternivå.

Opptakskravene varierer, men man skal ha studiekompetanse og realfagsfordypning fra videregående opplæring for å bli tatt opp ved ulike studier innenfor biologi og botanikk.

Fag innenfor mykologi tilbys også Veterinærhøyskolen i Oslo.

Les mer om studiemuligheter for yrket Mykolog:

 

Jobbmuligheter - Mykolog

En mykolog jobber ofte med forskning og undervisning, enten ved universiteter eller ved forskningsinstitutter.

Mykologen kan også ha stillinger innenfor offentlig forvaltning i departementer, direktorater eller tilsyn som for eksempel Helsedirektoratet eller Mattilsynet, og kan også jobbe i ulike private bedrifter.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Mykolog:

 

Lønnsnivå - Mykolog

Lønnsnivået til en mykolog varierer avhengig av utdanningsnivå, arbeidsplass, ansiennitet og arbeidsansvar.

 

Mer informasjon / linker

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår. De er også tilsluttet akademikerne. Naturviternes nettside er www.naturviterne.no.

Norsk biologiforening (BIO) har over 1000 medlemmer og ble stiftet i 1981. Foreningen organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet. Deres nettside er www.bio.no.

For mer informasjon om sopp og mykologi, se Norges sopp- og nyttevekstsamfunn:

Norges Sopp- og Nyttevekstforbund: www.soppognyttevekster.no