Hva gjør en Bokbinder

Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd. Forberedelsen er en viktig del av prosessen.

Vanlige arbeidsoppgaver for bokbinderen:

  • velge materialer og metoder, samt hvilke maskiner, utstyr og verktøy som skal benyttes
  • betjene produksjonsutstyret og overvåke produksjonsprosessen
  • vedlikehold og enklere reparasjon av utstyr

Bokbindere i industriell produksjon jobber ofte i tett samarbeid med mediegrafiker og trykker. Håndbokbindere utfører restaurering eller reparasjoner av bøker samt nyinnbinding av små opplag. Det er forskjellig utdanningsløp for bokbindere og håndbokbindere.

Som bokbinder må du være nøyaktig, kreativ og ha estetisk sans. Du må kunne jobbe selvstendig, være praktisk anlagt og ha kritisk vurderingsevne. Du må være flink med hendene, men også ha teknisk innsikt.

Utdanning / kompetansekrav - Bokbinder

Studievalg.no - Relaterte studier til Bokbinder

Jobbmuligheter - Bokbinder

Bokbinderen jobber i bokbinderi eller i egne avdelinger for bokbinding tilknyttet mediehus og trykkerier.
 

KarriereStart.no - Temaside Bokbinder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bokbinder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bokbinder

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Lønnen vil avhenge av hvor du jobber og av hvilken ansiennitet og kompetanse du har.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner