Hva kjennetegner deg som person? Hva er dine sterke og svake sider? Og hva motiveres du av? 

Alt dette er faktorer som peker tilbake på hvilken persontype du er. Og dermed, også hva du passer til å studere – og jobbe med.

Om du helst vil se raske resultater, eller om du liker å arbeide deg grundig gjennom oppgavene dine, er viktig i forhold til hva du bør jobbe med.

Tenker man nøye gjennom disse spørsmålene, kan man også unngå feil valg av utdanning, så vel som arbeidsplass. Derfor, er det også mange rekrutterere som bruker personlighetstester, når de skal finne nye kandidater.

Vi har sett nærmere på en av disse testene, og tar for oss fire persontyper, beskrevet på bakgrunn av DISC-modellen. Denne modellen tar utgangspunkt i fire ytterpunkter.

Det er viktig å huske at det ikke er slik at man nødvendigvis er en av disse typene. Man vil alltid være en kombinasjon av flere, men en eller to vil være mer dominerende enn de andre.

DISC-modellen ble utviklet av psykolog William Moulton Marston i USA 1928 og har siden blitt videreutviklet til den modellen som brukes i dag.

Marston delte personatferder inn i fire grupper: dominance, influence, steadiness, og compliance. 

På bakgrunn av disse, presenterer vi fire ulike persontyper. 

Hvilken kjenner du deg mest igjen i?

 

Den dominerende

 

 

Har du mye av den dominerende persontypen i deg, er du gjerne en pådriver, og liker å håndtere problemer og utfordringer.

Du kan oppleves som både bestemt, egoistisk og ambisiøs.

Du er et typisk konkurransemenneske, som søker direkte svar og raske resultater. 

Typiske kjennetegn: 
Egoistisk, mistenksom, direkte, kynisk, handlekraftig, pådriver, resultatorientert

Drivkrefter:
Kontroll, raske resultater, utfordringer

Typiske yrker:
Leder, entreprenør

 

Den influerende

 

 

Den influerende typen er gjerne omgjengelig, overbevisende og optimistisk.

Du er kanskje et følelsesmenneske, har mange og store idéer, men kan virke noe rotete.

Du er en typisk kommunikator, du motiveres av skryt og trives som midtpunkt.

Typiske kjennetegn: 
Hyggelig, selvsentrert, humoristisk, rotete, pratsom, sosial, positiv, visjonær

Drivkrefter:
Oppmerksomhet, innflytelse

Typiske yrker:
Journalist, skuespiller, selger

 

Den stabile

 

 

Den stabile persontypen er rolig og lojal.

Du er omtenksom, og trives best i samarbeid med andre.

Du er gjerne utholdende og pliktoppfyllende, du holder helst på det trygge, og misliker brå endringer.

Typiske kjennetegn:
Omsorgsfull, omtenksom, familiekjær, forsiktig, rolig, utholdende, lagspiller

Drivkrefter:
Trygget, stabilitet, samarbeid

Typiske yrker:
Sykepleier, lærer

 

Den kvalitetssøkende

 

 

Den kvalitetssøkende typen er en perfeksjonist, og baserer alle valg på fakta og logiske overveiinger.

Du vil gjerne være ekspert på ditt felt, og stiller alltid forberedt til en hver situasjon.

Typiske kjennetegn:
Innesluttet, faktasøkende, belærende, korrekt, logisk, faglig sterk

Drivkrefter:
Kvalitet, nøyaktighet, grundighet

Typiske yrker:
Revisor, ingeniør

(Kilde: Emotions of Normal People, Marston, 1928.)