(StudentTorget.no):

 CURRIULUM VITAE: 
 • Navn: Eirik Newth
 • Alder: 47
   
 • 1983: Vahl videregående skole, Oslo: Eksamen artium.
   
 • 1989: Universitetet i Oslo: Cand. Scient med hovedfag i astrofysikk inkludert kurs i matematikk, informatikk, fysikk og astrofysikk.
   
 • 1990-: Arbeider som foreleser, selvstendig næringsdrivende, forfatter og formidler, spesielt for barn og unge. Har blant annet jobbet som programleder for det vitenskapelige radioprogrammet «Superstreng» på Kanal 24.

 

 

 
- Hva ville du bli da du var 18 år?
 
Jeg har villet bli astrofysiker siden jeg var seks år gammel, og ville også det da jeg var 18 år og skulle velge utdannelse.
 
- Hva var det viktigste for deg da du valgte utdanning?
 
For meg var det fascinasjonen av astrofysikk som hang igjen fra barndommen. Jeg ville alltid bli astrofysiker og begynte å studere det på Universitetet i Oslo. 
 
- Ville du gjort noe annerledes hvis du var 18 år og skulle valgt i dag?
 
Ja, det ville jeg helt garantert. Med tanke på at jeg har endt opp med å være selvstendig næringsdrivende ville jeg valgt en retning
innenfor business, noe innenfor nettøkonomi som jeg jo er veldig opptatt av i dag. Jeg hadde også valgt en mer internasjonal retning. Jeg er halvt engelsk og jeg ville nok ha studert i utlandet hadde jeg valgt om igjen. På begynnelsen av 80-tallet var det veldig få som så til utlandet for å studere og de fleste av oss endte opp med å studere her hjemme.
 
- Hva er det viktigste å tenke på for de som skal velge utdanning i dag?
 
Først og fremst er det kjempeviktig at man velger en utdannelse man brenner for. Når det er sagt er det også viktig å ha et skråblikk på markedet og se på hva som er realistisk. Det er f.eks. harde tider for media- og kommunikasjonsbransjen, så selv om man brenner for et emne bør man vurdere markedssituasjonen.
 
- Hva slags utdannelser sikrer arbeidsplass? Tror du det finnes noen nye yrker?
 
Ingeniørfag og helsefag er sikre utdannelser å ta med tanke på jobb, men jeg tror ikke vi ser på et så annerledes bilde enn i dag om ti år og så veldig mange nye yrker. Hvis vi ser flere tiår fram i tid derimot er det sikkert flere nye yrker innenfor bio- og nanoteknologi, men dagens studenter behøver ikke å tenke så langt. De norske kjerneyrkene innenfor shipping og energi kommer nok også til å vedvare og skape nye arbeidsplasser i de neste tiårene.