D u kan ta opp alle fag fra videregående skole, hvis du er misfornøyd, men det er viktige å være realistisk i fagvalgene man tar som privatist, råder Annette Pettersen, veileder ved Sonans Privatgymnas.

Pass på at fagmengden du tar er realistisk. Legg en plan, som henger sammen med hvor mye du jobber og med dine fritidsaktiviteter, sier hun.

Det kan være lurt å være bevisst på hvorfor man velger å ta opp fag. Hvis man har et mål, er det lettere å holde motivasjonen oppe frem mot eksamen, råder hun.

De som velger å gå opp som privatist, mangler fag for generell studiekompetanse, trenger ekstra fag for å oppfylle krav til spesiell studiekompetanse (realfag), eller ikke har høy nok poengsum til å komme inn på ønsket studium.

 

Samtale med rådgiver

Mange syns det er lettest å forbedre muntlige fag, men dette er en smakssak. Kommer man til samtale med rådgiver, kan man få hjelp til velge ut hva som passer best for deg.

Man har forskjellige interesser, og det er forskjellig hva slags fag man har best anlegg for, forteller veilederen.


 

Hva skjer med vitnemålet, når du er ferdig med å forbedre de karakterene du ønsker?

Dersom du har vitnemål fra før, kan nye karakterer legges ved som kompetansebevis ved siden av vitnemålet ditt.

Den høyeste karakteren vil gjelde.

Skal du gjøre endringer i fagsammensetningen på vitnemålet ditt, kan du ta med karakterutskriftene fra Privatistkontoret til din videregående skole, som kan oppdatere og skrive ut nytt vitnemål til deg.

Pettersen forteller også at det er mulig å forbedre karakterer ved videregående, mens du studerer ved en høgskole eller et universitet.

Vi tilbyr også kveldskurs, og timeplanen er generelt svært fleksibel, så for de fleste er det mulig å ta et fag eller to ved siden av høyere utdanning, sier hun. Husk at man får ekstra støtte av Lånekassen, om man betaler for utdanning.

 

Fakta om privatister:

Hva er en privatist?

Som privatist, er du en selvstendig elev, uten tilknytting til noen skole. De som er privatister, ønsker å forbedre karakterer fra videregående, eller ta fag, slik at man sitter igjen med en generell studiekompetanse, eller tar fag man mangler, for å komme inn på et vist studium.

Du har selv ansvaret for å lese læreplaner, få tak i fagbøker og lese deg opp til eksamen. I faget du skal forbedre karakteren, får du ikke standpunktkarakter, men din nye eksamenskarakter vil være tellende på vitnemålet.

 

Hvordan bli privatist?

De som ønsker å forbedre karakteren eller skaffe seg studiekompetanse melder seg opp til eksamen. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å sette opp eksamensdatoer.

Som privatist, har du ikke rett på undervisning, men selvstudium kan være vanskelig og utfordrende for noen, derfor finnes det muligheten for de som ønsker undervisning.

Sonans, Bjørknes og Akademiet har for eksempel eksamensrettet undervisning, spesielt tilrettelagt for privatister.

 

Hospitering

Du kan delta i undervisningen hos en skole nær deg, om det er plass. Dette er gratis, men du har ikke rett til å delta i innleveringer eller oppgaver. Likevel, kan det være en god hjelp for å komme igjennom pensum, før eksamen.

 

Privatskole

Ved privatskoler, kan du søke om opptak i de fagene du skal ta, og delta i undervising og få veileding.

 

Nettstudier

Hvis du ikke har muligheten til å delta på undervising, kan nettstudier være en løsning.

Om det ikke finnes plass, er det mulighet for å betale for undervisning ved private skoler. På denne måten, blir du en del av en klasse og får oppfølgning i faget.

De som ikke har muligheten til å delta i noen undervisning, men ønsker oppfølgning, kan benytte seg av fjernstudier og studere over nett.