V i har snakket med to eksperter, om hvorfor du bør studere, og hvorfor du eventuelt bør la være.

 

Trude Kvammen Ekker

Karriereveileder, Smart Karriere

 

 

Hvorfor studere?

Det er en tendens, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, at flere og flere tar høyere utdannelse. Du vil stille bakerst i køen, om du ikke har noen utdanning å vise til, for det har de fleste andre.

Det er også sånn at flere og flere arbeidsplasser er såkalte kunnskapsbedrifter, så vi lever etter hvert av det vi har i hodene våre. Vi har noen naturresurser som olje, men utover det lever vi av kunnskap.

Derfor, er utdanning viktig, for å mestre arbeidslivet fremover.

Det er også sånn at mennesket er et lærende vesen, vi liker å lære og utvikle oss, og det får vi god sjanse til, gjennom å ta utdanning.

 

Når bør man heller la være å studere?

Utdanning er mer enn bare høyskoleutdanning. Norge trenger også mye faglærte mennesker etter hvert.

Fagbrev eller fagutdanning fra videregående skole, spesielt innenfor helse og sosial og tekniske fag, vil være viktig i fremtiden.

Om man har fagbrev, er det ikke sikkert at man trenger å ta en høyere utdanning.

Man kan derimot ta fagskole, som ikke er høyere utdanning, men som er nivået over videregående, hvor man kan bygge på fagbrevet sitt.

Det kommer an på ambisjonsnivå, uten utdanning, faller du litt utenfor.


 

Alf Merkesdal

Karriereveileder

 

 

Hvorfor studere?

Det vil alltid dreie seg om å være tro mot sine naturgitte egenskaper. De varierer fra person til person.

Noen er praktisk anlagt, andre er analytiske og liker teoretisk fordypning.

De kreative liker å skape kunst eller være innovative på andre områder.

Så har vi de sosiale, som liker å omgi seg med mennesker, hjelpe, vise omsorg, undervise, osv.

Noen liker å lede, mens andre gjerne vil bli ledet.

Noen foretrekker struktur og orden, mens andre igjen lever godt med uforutsigbarhet. 

Hvis du føler behov for faglig fordypning, innenfor ditt valgte yrke, vil det være naturlig å velge en utdanning ved et universitet eller en høgskole.

Ser du for deg at du skal livnære deg ved teoretisk problemløsning, eksempelvis administrasjon, forskning, medisinsk praksis, er det oftest en forutsetning at man har minimum en bachelorgrad, for å være aktuell kandidat på arbeidsmarkedet.

 

Når er det bedre å ikke studere?

Hvis dine verdier, interesser og evner ikke er akademisk rettet, vil det ikke være naturlig å velge et studium i den forstand vi har definert ovenfor.

Da vil det være mer på sin plass å se seg om, blant de mange yrkesrettede utdanningstilbudene. Ulike håndverksfag, transport og spedisjon. Yrker hvor man får opplæring på stedet, for eksempel butikkarbeid, fabrikk, lagerarbeid, miljøarbeider i helseinstitusjoner.