V i har snakket med to eksperter om hva du må tenke på når du skal velge utdanning og yrkesvei.

 

Trude Kvammen Ekker

Karriereveileder, Emmali & Ekker.

 

 

Hva bør man tenke på før man velger utdanning?

Det er mye du bør tenke over, når det gjelder valg av utdanning.

Still deg selv spørsmål om hvem du er og hva verdiene dine er. Hvilke interesser har du og hva motiverer deg?

Velg en utdannelse som passer til evnene dine, og en utdannelse du tror du vil få jobb innen, når du er ferdig utdannet.

Følg både følelser og fornuft. Du gjør livet vanskelig for deg selv, om du kun følger fornuft og velger en utdannelse innen et felt du virkelig ikke egner deg til.

 

Alf Merkesdal

Karriereveileder.

 

 

Hva bør man tenke på, om man velger å studere?

Når du er student, er du overlatt mye til deg selv.

På grunnskolen og på videregående, hadde du en lærer som ”passet på deg”, ved å gi deg lekser som du måtte forberede til bestemte tider. Det var lærerens og skolens ansvar å tilrettelegge skolearbeidet, slik at du hadde en passe progresjon gjennom skoleåret, til å nå dine mål og gi deg en god fremgang.

Som student, er dette ansvaret mye mer ditt eget.

Du vet stort sett hva som er pensum, men det er helt og holdent opp til deg å fordele arbeidet gjennom semestrene, slik at du er godt forberedt til eksamen.

Du må selv sørge for å lese og lære det som forventes av deg, og du er i mye større grad din egen lærer, når det kommer til å ”høre lekser” og sørge for nødvendig kvalitetskontroll på ditt akademiske arbeid.

Har du den disiplinen som skal til? Og hvis ikke, hvordan skal du skaffe den til veie? Har du skjønt at du må legge opp fremdriftsplaner og fordele stoffet, slik at du kommer i mål når du skal?

Det er veldig mange praktiske forhold å tenke igjennom og tilrettelegge, når du skal gjennomføre et studium.