Å bestemme seg for hva man skal gjøre etter videregående, kan være vanskelig.

Skal man ta en akademisk utdanning på universitetet, skal man gå for en mer praktisk utdanning ved en fagskole, eller skal man kanskje droppe videre utdanning helt og heller gå rett ut i arbeidslivet?

Er du ferdig på videregående til sommeren, bør du uansett tenke nøye igjennom hva du ønsker å gjøre, etter at du har fått vitnemålet i hånden.

Fristen for å søke på studier ved universiteter og høgskoler er 15. april. Den samme fristen gjelder for fagskolene, og innen den tid bør du ha tenkt på om du skal søke om studieplass eller ikke.

 

 

Lær deg selv å kjenne

Er du skoletrøtt og vurderer å droppe videre utdanning?

Når du skal bestemme deg for om du skal ta høyere utdanning eller ikke, er det flere ting du bør tenke over, mener Mette Manus, som er daglig leder for Manus Motivasjon og som har over 20 års erfaring som karriereveileder.

– Du må kjenne på motivasjonen. Har du lyst til å fortsette å lese? Og så må du ta en ordentlig gjennomgang på hvem du er.

Du bør tenke grundig igjennom hvem du er, hva du liker å gjøre, hva du er god til, og ikke minst, hva du har lyst til å bruke tiden din til, for du kommer til å bruke veldig mye tid på jobb i fremtiden, presiserer karriereveilederen.

Det handler ikke bare om hva du skal bli, men om hvem du vil være, sier Manus, som synes det er viktig å være bevisst på sine egne verdier.

For noen, er det viktigst å få en jobb der de kan tjene masse penger og få høy status. Disse kan derfor gå på tvers av sine egne interesser for å nå dette målet, sier Manus.

For andre, er det viktigere å ha en jobb der de kan gjøre noe meningsfylt for andre. Andre igjen, ønsker å ha et liv hvor de har plass til familie, interesser og jobb, forteller hun videre.

– Du må prøve å tenke igjennom, hva slags liv du ønsker deg. Det vet du faktisk noe om, når du går ut av videregående skole, du er formet ganske mye som person.

Tenk også over hvilken personlighet du har, oppfordrer Manus. Er du, for eksempel, av typen som ikke tør å banke på en dør eller ta en telefon til en ukjent person, er kanskje ikke en jobb innen salg det rette for deg.

Poenget med å lære seg selv å kjenne, er at jo tidligere du finner ut hva du ønsker å jobbe med, jo enklere blir det å ta en avgjørelse på om en høyere utdanning er helt nødvendig for at du kan få den jobben du ønsker deg.


 

Akademisk utdanning er ikke for alle

Selv om det har blitt stadig vanligere å ta en utdanning ved universitet, passer ikke nødvendigvis en slik akademisk utdanning for alle.

Det er ikke alle som skal på universitetet, det må vi bare innse, og vi trenger heller ikke bare akademikere i samfunnet, påpeker Manus.

Karriereveilederen tror en del unge i dag lar seg styre av andres forventninger og velger studier som ikke egentlig passer for dem.

– Jeg tror det er veldig mange som har høye forventninger fra hjemmene. Alle er jurister og da må du liksom bare følge den linjen. Det kan også være forventninger fra venner og miljøet rundt.

Skal du velge en universitetsutdanning, bør du helst være interessert i å bruke den teoretiske delen av deg, mener den erfarne karriereveilederen.

– De som velger å gå en veldig teoretisk vei, må ha evnen til å konsentrere seg og være villig til å jobbe litt selvstendig, for du er overlatt mye til deg selv på universitetet.

Om du derimot ikke er av typen som trives på skolebenken, men heller foretrekker å lære ute i felten, kan et praktisk yrke og en mer praktisk rettet utdanning, for eksempel ved en fagskole, passe bedre for deg.

– Jeg synes det er veldig lurt å bli noe, hvis ikke vil man falle ut i fremtidens yrkesliv. Det blir veldig vanskelig å klare seg på bare å jobbe seg opp. Det vil alltid være noen som klarer det, vi vil alltid ha noen Røkker, men selv en renholdsarbeider må ha fagbrev i dag.

 

 

Vanskelig å få foten innenfor

Selv om det nesten kan virke slik, er det ikke umulig å få jobb i dag uten at du har en utdanning i ryggen.

Det kan imidlertid, bli betydelig mer utfordrende å få foten innenfor i en del bransjer, dersom du ikke har høyere utdanning, mener Børt-Erik Berntsen, som er karriererådgiver ved Lambertseter videregående skole.

– De fleste jobber har ikke krav til autorisasjon, men det er adskillig vanskeligere å komme inn på store deler av arbeidsmarkedet uten høyere utdanning.

Berntsen synes det særlig er ugunstig, hvis en elev, som har gått et studieforberedende løp på videregående, blir stående uten høyere utdanning, da blir arbeidsmulighetene vesentlig snevret inn.

Men samtidig, er motivasjon en viktig forutsetning for å studere.

Han vil derfor ikke oppfordre elever, som ikke er motivert for mer skolegang, til å fortsette med studier etter videregående.

Da er det kanskje bedre å jobbe en periode, for å eventuelt finne ut at man har lyst til å studere mer. Det er aldri for sent, sier Berntsen.

Også Manus er enig i at det kan være lurt å ta en pause, dersom man er skoletrøtt og ikke har lyst til å hoppe rett på nye studier.

– Mange drømmer om å reise, mange er veldig interessert i å lære språk. Andre prøver ut interesser gjennom et år på folkehøgskole. For noen, kan det være veldig sunt å jobbe, og rett og slett slippe presset med skolen.


 

Karrieremuligheter uten høyere utdanning

Hvilke jobbmuligheter har man så, hvis man ikke ønsker å ta noen utdanning etter videregående?

Selv om det har blitt færre av dem, finnes det fremdeles noen bransjer som ansetter personer med lite utdanning.

Salg er en bransje hvor det ikke fordrer at du har veldig mye utdanning. Der går det veldig mye på egnethet, og så kan du kurses. Hvis du er en god selgertype, kan du gjøre det kjempebra, og salg kommer jo inn i alt, sier Manus.

Innenfor omsorgsbransjen, handelsnæringen og noen praktiske yrker, finnes det også muligheter, for dem som ikke ønsker å ta mer utdanning etter videregående, mener hun.

Berntsen understreker at det også innenfor service- og renholdsnæringen er et stort behov for ufaglært arbeidskraft.

Om man er tilfreds med en begrenset lønn, kan dette være greit for mange. Det finnes også eksempler på folk som har gjort det meget godt i arbeidslivet, med svært begrenset utdanning, sier rådgiveren ved Lambertseter videregående skole.

Å få jobb som ufaglært innenfor akademiske yrker, er derimot vanskeligere.

Du kan for, eksempel jobbe, som barnehageassistent i mange år, men du vil aldri bli førskolelærer, med mindre du tar den nødvendige utdanningen, påpeker Manus.

Hennes tips til unge, som likevel ønsker å gå rett ut i arbeidslivet og satse på å jobbe seg oppover i systemet, er å vise at man er dyktig.

– Du må få frem hva du har å bidra med, hva dine fortrinn er, og så må du bevise at du lærer, at du utvikler deg og at du gjør jobben bra.

Utfordringen innenfor slike stillinger, kan imidlertid være at ikke alle bedrifter har like store muligheter for at du kan stige i gradene. Er du ambisiøs, kan du derfor komme litt til kort, hvis du ikke har noen utdanning eller ikke viser tegn på at du vil ta noen utdanning, advarer karriereveilederen.