(StudentTorget.no):

Hele 47 prosent av alle arbeidsplasser i USA kan bli erstattet av roboter eller datamaskiner innen 10 til 20 år, i følge ny forskning. Da den samme forskningsmodellen ble brukt til å forutsi fremtidens arbeidsmarked i Danmark og Finland, ble det anslått at rundt 35 prosent av arbeidsplassene kan bli utrydningstruet.
 
- Vi står overfor en teknologisk revolusjon som vil skape helt nye jobber, sier arbeidsmarkedsforskeren Torbjörn Lundqvist ved forskningsinstituttet Ratio til DN.se.
 
Det er spesielt lavtlønnede jobber hvor det ikke kreves høyere utdanning som er mest utsatt. Teknologien vi har i dag har allerede erstattet mange jobber som tidligere eksisterte i industrien, men i tiden fremover vil trenden også spre seg til områder som logistikk, salg, administrative yrker, bygg og transport
 
Jobber som krever gode sosiale ferdigheter og kreativitet vil sannsynligvis bestå, siden de menneskelige faktorene ikke lar seg erstatte av selv den mest avanserte teknologien. Dermed vil jobber innen helsevesen, skole og utdanning, produksjon, distribusjon og salg sannsynligvis overleve. Dermed vil yrker som lege, tannlege og sykepleier være smart å sikte seg inn mot i valg av utdanning. Det vil også være behov for flere ansatte innen i data- og ingeniøryrker, som systemutviklere, ingeniører og sivilingeniører.
 
Som en konsekvens av den nye bølgen av teknologi i arbeidslivet, vil kunnskapssamfunnet ekspandere. Analyse, forskning og kunnskapsbasert forvaltning vil bli viktigere, og stadig flere jobber vil kreve høyere utdanning. 
 
- Mange arbeidsplasser vil også bli opprettet av samfunnsmessige utfordringer, som tilgang til rent vann, sanitær og bolig, sier Torbjörn Lundqvist.
 
Arbeidsmarkedsanalytiker Fredrik Ribbing ved den svenske Arbetsförmedlingen mener at man bør ta hensyn til disse trendene i valg av utdanning.  
 
- Generelt sett, høyt utdannede lavere arbeidsledighet. Sørg for å i det minste gjennomføre videregående utdanning, det er nesten et krav i dagens arbeidsmarked. Men velg utdanning med både hjerte og sinn, sier han til DN.se.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet

Klikk her for å se studentrabatter i Norge